Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Cơ hội đòi lại Ải, thác, Vịnh của Việt Nam

Ngày 10 tháng 8 năm 2020 Theo tông tin pháp lý mà nhà nước hiện nay đã trả lại các vùng trên theo luật Quốc tế thời 1895 ( Pháp và nhà Thanh ký), đến 1994 là 100 năm nên hết hiệu lực và năm 2008 Việt Nam bàn giao là trái luật quốc tế nên nay đòi lại được, mô hình Hồng Kông 99 năm còn hiệu lực nên Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997.
Sự mưu ma mua Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, một phần Vịnh Bắc Bộ bị vô hiệu theo luật quốc tế.
Nguyên nhân Trung Quốc chẳng tin luật quốc tế và sự kiện Hong Kong trả về Trung Quốc 1997 và Ma Cao trả về ngày 20/12/1999.
Trung Quốc bừng tỉnh hối thúc Việt Nam ký hiệp định thi hành bàn giao Ải Nam Quan, thác Bản Giốc và một phần Vịnh Bắc Bộ về Trung Quốc theo hiệp định 1895, ký ngày 30/12/1999 nên quá 105 năm nên bị vô hiệu vì Luật quốc tế
 chỉ có hiệu lực 99 năm nên Trung Quốc được trả Hongkong và Ma Cao.


Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Bằng chứng Jesus Christ đã tái lâm


Thành phố Hồ Chí Minh 13 tháng 10 năm 2007

Sự tái lâm của Jesus Christ, nội dung được ghi lại trong nhiều sách của Kinh tân ước và sách tiên tri của cựu ước vậy sự tái lâm có các nội dung sau: Chúa Jesus Christ sẽ tái lâm sau nạn thứ nhì (sự kiện 11/9)(Khải Huyền 11:14, ĐA-NI-ÊN 9:26-27) và trong ngày nghỉ của lòai người tức ngày Thánh của người Cơ đốc vào mùa đông(Mat 24: 20-21) và trong sự kiện Đại hồng thủy đươc tái lập một phần (Mat 24: 37-42), tức sự kiện sóng thần 26/12/2004 (Lu-ca 21: 25), tâm hủy diệt dài 1600 dặm tức từ In-đô-nê-si-A tới nam Ấn Độ (Khải-huyền 14:14-20), các khu xa tâm hủy diệt hơn nhưng nằm trong Ấn-độ dương bị thiệt hại nhẹ hơn như bán đảo A-rập, bờ biển Phi châu (HA-BA-CÚC 3:7) nạn này tức nạn giữa cơn đại nạn (Khải-huyền 7:9-17) vì cơn đại nạn có bảy nạn, và Jesus Christ tái lâm để đem người Cơ đốc đã chết và chết hôm ấy lên thiên đàng (1Tê-Sa-Lô-Ni-Ca 4:13-18), nhưng chừa lại các Cơ Đốc Nhân tử vì đạo (Khải Huyền 6:9-11) để sau bảy nạn sẽ cho họ sống đời đời và cùng cai trị thế giới này trong 1000 năm với Jesus Christ (Khải Huyền 20:1-6)...”Trích phần ghi chú tòan văn trong kinh thánh
14 "Nạn" thứ nhì qua rồi; nầy "Nạn" thứ ba đến mau chóng.
26 Sau sáu mươi hai tuần lễ đó, Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi, và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh; cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng; những sự hoang vu đã định.
27 Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữ tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định
20 Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát;
21 vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.
37 Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy.
38 Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu,
39 và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy.
40 Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại;
41 và có hai người nữ đương xay cối, một người được đem đi, còn một người bi để lại.
25 Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào.
14 Tôi nhìn xem, thấy một đám mây trắng; có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén.
15 Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu Đấng ngồi trên mây rằng: Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi; vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi.
16 Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và dưới đất đều bị gặt.
17 Một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén.
18 Rồi một vị thiên sứ khác nữa có quyền cai trị lửa, từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng: Hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi.
19 Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ấy phải giày đạp tại ngoài thành; rồi có huyết ở thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là một ngàn sáu trăm dặm.
7 Ta thấy những trại của Cu-san bị hoạn nạn, Những màn cháng của đất Ma-đi-an lung lay.
9 Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là,
10 cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.
11 Vả, hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sanh vật, sắp mặt xuống trước ngôi, mà thờ lạy Đức Chúa Trời,
12 mà rằng: A-men! Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng! A-men.
13 Bấy giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặt áo dài trắng đó là ai, và bởi đâu mà đến?
14 Tôi thưa rằng: Lạy chúa, chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con.
15 Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời, và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài; còn Đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài.
16 Chúng sẽ không đói không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình.
17 Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.
13 Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài.
15 Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.
17 Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.
18 Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.
9 Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm.
10 Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh và chơn thật, Chúa trì hưỡn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào?
11 Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài; và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy.
1 Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn.
2 Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm.
3 Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn. Sự đó đoạn, Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu.
4 Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kết đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm.
5 Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm. Ấy là sự sống lại thứ nhứt.
6 Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhứt! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm. "


Khải-huyền 1:7
” 7 Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trong thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!”


Các hình trên là hình chụp cảnh sóng thần ngày 26/12/2004 tại Đông nam Á và khu vực nam Á, cũng có một số hình khác từ châu Phi nữa có cảnh khóc than tương tự.
Tức những thân nhân của những người bị chết ngày hôm ấy. Còn “mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy” tức những người đã chết từ thế kỷ thứ nhất và chết hôm ấy, linh hồn của những người này sẽ được sống lại và nhận phần thưởng để vào thiên đàng hay vào âm phủ hay xuống địa ngục tùy theo họ thuộc đối tượng nào.

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Có pháp luật Quốc tế đòi Hoàng Sa...

Có pháp lý kiện Quốc tế đòi lại Hoàng Sa và trọn vẹn Trường Sa, thuở nay.
Thuở Trung Quốc chiếm Hoàng Sa là quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa, VNCH bị chết trái luật quốc tế nên nay lôi VNCH sống lại theo Hiệp định Paris thì sẽ kiện Quốc tế đòi lại Hoàng Sa.
Còn nay không thể kiện Trung Quốc vì pháp lý của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa  Việt Nam yếu thay.

Tìm hiểu các Hiến pháp 1946, 1959, 1980 đến nay:
Hiến pháp 1946 và 1959 kéo dài đến 1979 họ chỉ quan tâm đất liền không hề quan tâm biển đảo nên cụm từ này " biển đảo, vùng trời" tìm thấy trong Hiến pháp 1980 và 1982 tham gia luật biển quốc tế, còn trước đó không có trong Hiến pháp.
Nên pháp lý Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày nay yếu.
Nguyên nhân vì các Hiến pháp Việt Nam đều khẳng định Nhà nước XHCN Việt Nam là kế thừa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nên không thể kiện đòi Hoàng Sa theo luật quốc tế, khi nói kế thừa là đi kèm với bầu cử.

Năm 1958 thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm công nhận công hàm của Trung Quốc trong công hàm Trung Quốc chứa Hoàng Sa và Trường Sa họ gọi là Tây Sa và Nam Sa và nay họ đã lập hai quận trên hai quần đảo trên và họ bao bọc ra hình lưỡi bò

Tình huống tương tự sau 30/4/1975 Việt Nam có 2 nhà nước phía bắc là Vndcch, phía nam là Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam theo thể chế trung lập, vì không được LHQ công nhận nên có Chxhcn Việt Nam ngày nay từ cuối năm 1976.

Việc cần làm ngay lập lại Việt Nam Cộng Hoà theo Hiệp định Paris 1973 vì sự kiện 30/4/1975 dùng bạo lực để thống nhất là sai theo Hiệp Định.
Hình thức lập lại, biểu tình theo điều 25 Hiến pháp cấm sử dụng bạo lực, ai, tổ chức nào sử dụng bạo lực áp điều 167 luật Hình sự hiện hành xử cá nhân, tổ chức ấy.

Ai có pháp lý nào hay phương pháp mạnh để vô hiệu hóa văn bản Phạm Văn Đồng 1958 và lấy lại Hoàng Sa và cụm Trường Sa cùng trao đổi nhé.


Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Văn phòng luật Quản tài viên

Ứng dụng Luật Giao thông đường bộ quy định độ cồn bị phạt
Thành phố Hồ Chí Minh 05 tháng 1 năm 2020Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm:
1. Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, gương cầu, dải phân cách, hệ thống thoát nước và các công trình, thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
2. Đào, khoan, xẻ đường trái phép; đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường; đặt, rải vật nhọn, đổ chất gây trơn trên đường; để trái phép vật liệu, phế thải, thải rác ra đường; mở đường, đấu nối trái phép vào đường chính; lấn, chiếm hoặc sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; tự ý tháo mở nắp cống, tháo dỡ, di chuyển trái phép hoặc làm sai lệch công trình đường bộ.
3. Sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép.
4. Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ.
5. Thay đổi tổng thành, linh kiện, phụ kiện xe cơ giới để tạm thời đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của xe khi đi kiểm định.
6. Đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng.
7. Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy.
8. Điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở."
Nhưng hiện nay dân bị phạt oan qua nghị định tào lao 100.
Sẽ phản biện sự vi phạm này qua Luật với Luật.
Nghị định là thi hành theo luật nên trái là vô hiệu.

Văn phòng luật Quản tài viên 203 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, quận Gò Vấp TpHCM, sẽ giúp dân kiện nếu bị phạt độ cồn không vượt 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Việc kiện này áp theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước nên được miễn án phí, lệ phí.

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Lời tiên tri của Đa-ni-ên chấm dứt vào năm 2019 !

Thành phố Hồ Chí Minh 10 tháng 12 năm 2009


“5 Bấy giờ, ta, Đa-ni-ên nhìn xem, và nầy, có hai người khác đương đứng, một người ở bờ bên nầy sông, một người ở bờ bên kia.
6 Một người hỏi người mặc vải gai đương đứng trên nước sông, rằng: Đến cuối cùng những sự lạ nầy được bao lâu?
7 Ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông, người cất tay hữu và tay tả lên trời, chỉ Đấng hằng sống mà thề rằng sẽ trải qua một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ; và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết, thì các sự nầy đều xong.
8 Ta, Đa-ni-ên, nghe những điều đó, những ta không hiểu. Và ta nói rằng: Lạy chúa tôi, cuối cùng các sự nầy sự ra thể nào?
9 Người trả lời rằng: Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời nầy đã đóng lại và đóng ấy cho đến kỳ cuối cùng.
10 Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu.
11 Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hằng dâng và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sự được lập lên, thì sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày.
12 Phước thay cho kẻ đợi, và đến một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày! ”
Vậy có tổng số ngày = 1290 + 1335 = 2625 ngày
Một ngày trong lời tiên tri tương ứng với một năm vậy có tổng số năm 2625 năm
Mốc tính bắt đầu năm 606 trước công nguyên, vậy có 2625 -606 = 2019
Ngày kết thúc lời tiên tri của Đa-ni-ên cũng là ngày kết thúc Ấn thứ bảy của Chiên Con
Chúa Giê-xu khi nói về ngày Chúa trở lại có nhắc đến Đa-ni-ên như sau:
14 Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.
15 Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý),”
Giáo phái Chứng nhân Giê-hô-va theo cách tính trên họ đã tìm ra năm 1914 tức năm mở ấn đầu tiên của Chiên Con, vậy tổng số thời gian của bảy Ấn sẽ diễn ra trong thời gian = 2019 -1914 = 105 năm.
Học thuyết Mác hư cấu gọi là thời kỳ trên là thời kỳ Cộng sản
Hãy xem công thức sau: Cộng sản nguyên thủy -> Chiếm hữu nô lệ -> Phong kiến -> Tư bản -> Xã hội -> Cộng sản. Tương ứng với quy trình trong kinh thánh như sau:
Cộng sản nguyên thủy trong Kinh thánh gọi là thời A-đam & E-va trần truồng trong vườn địa đàng,
Chiếm hữu nô lệ tức khi A-đam & E-va bị đuổi ra vườn địa đàng và con người đông lên thì xuất hiện chế độ nô lệ mà điển hình là người Do-thái bị làm nô lệ trong 400 năm ở A-cập
Phong kiến : sau khi kết thúc thời kỳ làm nô lệ thì người Do-thái xin một vua là Sau-lơ
Tư bản -> Xã hội: nói về các đế quốc, người Do-thái mở rộng lãnh thổ của mình vào thời kỳ vua Đa-vít và Sa-lô-môn và chia đôi hệ tư tưởng ở phía bắc gọi là nhà nước Israel và phía nam là nhà nước Judah.
Cộng Sản tức không còn nhà nước, Israel và Judah bị đế quốc Babylon san bằng xóa sổ năm 606 trước công nguyên,
Quy trình trên được tái lập lại khi Đế quốc Ba-tư cho người Israel và Judah thành lập lại nhà nước của mình sau 70 năm nhưng gọi là nhà nước Judah và cho đến năm 70 sau công nguyên lại bị phanh thây cho đến năm 1948 lại lập lại nhà nước Israel cho đến ngày nay.
Một quy trình nhỏ được lập trước và quy trình sau thì lớn hơn, mà Mác đã hư cấu qu y trình lớn sau đó viết ra thuyết Mác.
Đa số các nhà tôn giáo Cơ đốc ngày nay vô tình đồng ý với quy trình của Mác tức họ nói sau thời kỳ Tư bản -> Xã hội là đến thời kỳ phán xét tức chung thẩm, kể cà các nhà chính trị cũng không muốn tìm và không muốn đến thời Cộng sản vì khi ấy quyền lực chính trị của họ sẽ chấm dứt.
Vậy trong Kinh thánh lại có các thời kỳ mà sách Khải-huyền có nói tức năm 2019 là thời kỳ 1000 năm trị vì của Chúa Giê-xu nên xuất hiện một nhà nước mới duy nhất trong 1000 năm sau đó lại giống như ngày này rồi mới tới tận thế tức chung thẩm.

Ứng dụng: Biểu tình lật đổ chế độ tham nhũng Việt Nam trước năm 2019
Ngày 04/10/2018 vào lúc 11g 30 tôi dán khẩu hiệu này tại 203 Nguyễn Thái Sơn tức đầu hẻm 201 Nguyễn Thái Sơn, Phường 07, quận Gò Vấp Chính quyền huy động các lực lượng vài chục người trải dài khu nhà khoảng 25 m cản trở dân xem nên dân phải đứng ngoài tầm gần, và họ chính quyền cưỡng chế các bản trên, kết thúc lúc 15 giờ, trái luật Tín ngưỡng.

Thứ Hai ngày 6 tháng 1 năm 2020

"16 - Mỗi ngày nàng lấy câu hỏi ghẹo lòng rối trí người, đến đỗi người bị tức mình hòng chết.
17 - Người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng: Dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ, ta đã làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức lực ta sẽ lìa khỏi ta, ta tất trở thành yếu như người khác.
18 - Đa-li-la thấy người đã tỏ hết sự lòng cho mình, sai mời các quan trưởng Phi-li-tin, mà rằng: Lần nầy hãy lên, vì hắn đã tỏ hết sự lòng cho tôi. Vậy, các quan trưởng Phi-li-tin đi lên nhà nàng, đem bạc trong tay.
19 - Nàng khiến Sam-sôn nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người, biểu cạo bảy mé tóc trên đầu chàng. Như vậy, nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người.
20 - Bấy giờ nàng nói: Ớ Sam-sôn, người Phi-li-tin xông hãm ngươi! Người thức dậy mà rằng: Ta sẽ ra như các lần trước, và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó! Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình.
21 - Người Phi-li-tin bắt người, khoét con mắt, đem xuống Ga-xa, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi, và bắt người phải xay cối trong ngục.
22 - Song tóc người đã bị cạo khởi mọc lại.
23 - Vả, các quan trưởng Phi-li-tin nhóm lại đặng dâng của tế lễ lớn cho Đa-gôn, thần của họ, và đặng vui mừng nhau. Chúng nói rằng: Thần chúng ta đã phó Sam-sôn vào tay chúng ta, là kẻ thù nghịch chúng ta.
24 - Dân sự vừa thấy người, cũng cất tiếng ngợi khen thần mình, mà rằng: Thần chúng ta đã phó kẻ thù nghịch vào tay chúng ta, là kẻ đã phá hại xứ chúng ta, và đã giết biết bao nhiêu người!
25 - Đương khi lòng rất hớn hở, chúng la lên rằng: Hãy gọi Sam-sôn, để hắn làm trò vui cho chúng ta. Vậy, chúng dẫn Sam-sôn ở ngục đến, rồi người làm trò trước mặt chúng. Người ta đã để người đứng giữa các cột;
26 - Sam-sôn bèn nói cùng đứa trẻ nắm tay mình rằng: Hãy buông ta, và để cho ta rờ đến các cột đỡ chịu cái đền, hầu cho ta dựa vào đó.
27 - Vả, đền đầy những người nam người nữ, và hết thảy các quan trưởng Phi-li-tin đều ở đó; tại trên sân mái đền cũng có độ gần ba ngàn người nam và nữ xem Sam-sôn làm trò.
28 - Bấy giờ, Sam-sôn kêu cầu Đức Giê-hô-va, mà rằng: Chúa Giê-hô-va ôi! Xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời! Xin ban sức lực cho tôi chỉ lần nầy mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Phi-li-tin về sự mất hai con mắt tôi.
29 - Sam-sôn vớ lấy hai cây cột ở chính giữa đỡ chịu cái đền, một cây ở bên hữu và một cây ở bên tả, nhận vào, mà rằng: Nguyện tôi chết chung với dân Phi-li-tin! Đoạn, người ráng hết sức, xô hai cây cột, đền đổ xuống trên các quan trưởng và cả dân sự ở đó.
30 - Ấy vậy, trong lúc chết, Sam-sôn giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống.
31 - Kế đó, anh em người và cả nhà cha người đi xuống, đem thây người về, chôn tại giữa Xô-rê-a và Ê-ta-ôn, trong mộ của Ma-nô-a, cha người. Sam-sôn làm quan xét trong Y-sơ-ra-ên hai mươi năm. "
Thánh tử đạo ngày nay có thời hạn hình ảnh tương ứng
Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời thời luật cũ Moses.
Thánh tử đạo cũng bị ghẹo nên lòng rối trí vi phạm bí mật quyền lực và đã sửa sai 2020
Nơi sửa sai một phần ngày 3/1/2020

 Nay lại bước vào giai đoạn mới đồng vị với thánh tử đạo. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1862079053935696&id=100004008598803
Mong Ngài Jesus Christ mau đến hủy diệt sự dối trá bao chùm dân Việt.   

Virus Covid-19 được sinh ra năm 2019 đang hủy diệt loài người hiện nay.

500 vị đại biểu quốc hội Việt Nam dính án tử

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 5 năm 2013

500 vị đại biểu quốc hội Việt Nam đã dính án tử

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2010
ĐƠN KIẾN NGHỊ
Kính gửi: Ông Nguyễn Phú Trọng, là
Đại biểu Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Trích yếu: “V/v  Cử tri kiến nghị Đại biểu Quốc hội trình kiến nghị của cử tri đến Quốc hội nước Việt Nam hiện hành theo pháp luật hiện hành”
Tôi tên là LÂM QUỐC THANH, CMND số: 021686956
Thường trú tại: 223 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.(Làm đại diện theo Uỷ Quyền lập ngày 23/12/2005 tại UBND quận Gò Vấp, TP. HCM)
Trân trọng gởi đơn này đến Quý cấp để trình bày sự việc sau:
Nội dung:
Gia đình chúng tôi có một số bất động sản đã được ngân hàng nhà nước có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh giải trừ việc thế chấp từ năm 2003, chúng tôi đã làm đơn xin xóa đăng ký thế chấp đến cơ quan chức năng của UBND thành phố Hồ Chí Minh theo luật đất đai hiện hành quy định,
Theo luật sau khi chúng tôi có đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp thì sau năm ngày chúng tôi sẽ được xoá thế nhưng đến nay đã bước qua năm thứ sáu chúng tôi vẫn chưa được xoá thế chấp
Chúng tôi đã khởi kiện Cơ quan ấy yêu cầu bồi thường việc không xóa đăng ký thế chấp bất động sản đã được ngân hàng nhà nước có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh giải trừ việc thế chấp.
Sau một năm, cơ quan tòa án tối cao trả lời việc giải quyết trên thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hồ Chí Minh.
Từ đó đến nay chúng tôi đã gởi đơn đến người đứng đầu UBND thành phố này là Chủ tịch rất nhiều lần nhưng vẫn không được giải quyết nên có đơn khởi kiện ngày 22/12/2009, 14/04/2010 và tố cáo ngày 23/12/2009 nhưng không được thụ lý và hồi âm.
Sự việc trên kéo càng lâu chúng tôi bị thiệt hại rất lớn về kinh tế cũng như Nhà nước phải bồi thường cho chúng tôi theo luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà-nước càng cao vì mỗi tháng theo lãi suất ngân hàng chúng tôi bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng thế nhưng toà án từ chối thụ lý đơn khởi kiện của chúng tôi tức họ đã chống lại luật pháp của Quốc hội ban hành.
Ngày 3 tháng 3 năm 2010 tôi đã kiến nghị đến đại biểu Nguyễn Việt Dũng và ngày 7 tháng 4 năm 2010 tôi đã kiến nghị đến đại biểu Huỳnh Thành Đạt nhưng không được can thiệp theo nguyện vọng mà pháp luật quy định nên;
Căn cứ quy định pháp luật hiện hành thì Quý cấp là nơi có thẩm quyền cao nhất lắng nghe kiến nghị của cử tri nên tôi viết đơn
* Kiến nghị Đại-biểu trình kiến nghị nguyện vọng của chúng tôi đến Quốc Hội trong kỳ họp sắp tới khai mạc vào ngày 20 tháng 05 năm 2010 để :
-         Yêu cầu Quốc Hội duyệt ngân sách quốc gia bồi thường thiệt hại cho chúng tôi theo đơn ngày 14/04/2010 trước tiên, bởi dưới địa phương họ không phục hồi chủ quyền việc Sử dụng đất và bồi thường thiệt hại cho chúng tôi về các bất động sản chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chánh với Ngân hàng nhà nước kể từ năm 2003 đến nay, tức trái với luật đất đai và luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà-nước.
-         Yêu cầu Quốc Hội buộc dưới địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh xoá đăng ký thế chấp các bất động sản đã được giải trừ có trong công văn 430 và 431 NHNN-HCM07 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 18/08/2003
-         Yêu cầu Quốc Hội buộc dưới địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh bồi thường khoảng 2000 mét vuông đất của khu đất đã được giải trừ nằm trong dự án tuyến đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi tại Phường 2 quận Tân Bình.
-         Yêu cầu Quốc Hội xử lý các cá nhân sau: Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, Chánh án toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chánh án toà án nhân dân quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh vì họ đã chống lại Luật đất đai và luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà-nước qua hành vi và quyết định họ ký.
-         Yêu cầu Quốc Hội buộc Chính phủ chia phiếu xăng miễn phí cho cử tri của cả nước, bởi Việt Nam là nước có tài nguyên dầu thô đổi lấy xăng phổ thông đủ cho toàn dân dùng miễn phí.
Trân trọng kính đơn
LÂM QUỐC THANH (đã ký và gởi )
Đính kèm hồ sơ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 03 năm 2012
ĐƠN KHỞI KIỆN
Kính gửi:   Tòa án Nhân dân Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Đồng kính gửi: Các cơ quan chức năng của Ấn Độ tại Việt Nam (theo Công ước Viên về ngoại giao 1961 và Công ước Viên về quan hệ lãnh sự 1963)
Trích yếu: Về việc kiện hành vi hành chính và đòi bồi thường theo luật “Trách nhiệm bồi thường của nhà nước”    
Nguyên đơn: 
1) Gosain Girich Girih, sinh năm 1949, Quốc tịch Ấn Độ
2) Lâm Anh Tuấn,  sinh năm 1966, Quốc tịch: Việt Nam
3) Lâm Quốc Thanh, sinh năm 1968, Quốc tịch: Việt Nam
4) Lâm Hồng Minh, sinh năm 1973, Quốc tịch: Việt Nam
5) Lâm Kim Huệ, sinh năm 1976, Quốc tịch: Việt Nam
6) Lâm Hồng Đức, sinh năm 1979, Quốc tịch: Việt Nam
Chúng tôi đồng thường trú tại 223 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. (Là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Lâm Hồng Thạnh chết ngày 09/5/2011)
Bị đơn:
Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ  12 Phan Đăng Lưu, Phường 7, quận Bình Thạnh Tp.HCM.
Nội dung:  Nguyên ngày 18.08.2003 vừa qua, gia đình chúng tôi được Ngân hàng nhà nước tại Tp. Hồ Chí Minh giải trừ các bất động sản theo công văn số 430 và 431/NHNN-HCM07, chúng tôi đã liên hệ với Sở Tài nguyên và môi trường, tại đây Sở hướng dẫn chúng tôi liên hệ cơ quan thuộc Sở tức Trung Tâm Thông tin và đăng ký nhà đất nay là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây chúng tôi được hướng dẫn làm đơn đề nghị xóa đăng ký thế chấp theo điều 130 Luật đất đai vừa mới ban hành và nộp đơn vào ngày 11.06. 2004, và chúng tôi chờ đến ngày 01.07.2004 tức ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành hầu nhận được giấy chủ quyền mới trên các bất động sản có trong công văn 430 và 431/NHNN-HCM07 theo Luật đất đai quy định, nhưng ngày 30/7/2004 chúng tôi nhận được văn bản số 14148/TTĐK-KT với hành vi không xóa đăng ký thế chấp các bất động sản có trong công văn số 430 và 431/NHNN-HCM07 và đến nay đã bước sang năm thứ chín chúng tôi vẫn chưa nhận được giấy chủ quyền mới trên các bất động sản có trong công văn 430 và 431/NHNN-HCM07 theo Luật đất đai quy định.
Và đến nay vẫn không được giải quyết trong việc xóa đăng ký thế chấp qua công văn số 14148/TTĐK-KT trái với điều 130 luật đất đai hiện hành.
Tại Quận Tân Bình có khu đất sau:
Khu đất thuộc các địa bộ số 742, 709, 710 (nhằm lô bản đồ số 57,58,60) tờ bản đồ số 4,  Tân Sơn Hòa, có vị trí mặt tiền đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình có diện tích 31.210 m2.
Căn cứ giá bồi thường đất tại khu vực đăng trên Báo Đại-đoàn-kết đường Hồng Hà: mặt tiền 32 triệu đồng/mét vuông.
Vậy Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm thời gian và gây thiệt hại kinh tế cho chúng tôi, số tiền thiệt hại tương ứng với lãi suất ngân hàng hiện nay dựa trên tổng giá trị đất tại khu vực này như sau:
31 210 m2 x 32 000 000 VNĐ/m2 x 14% /năm x 8,5 năm (tháng 8/2003 – 2/2012 ) =
1 188 476 800 000 VNĐ
Nay chúng tôi viết đơn yêu cầu quý Tòa:
1)     Xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ là Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh.
2)     Buộc Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh
xóa đăng ký thế chấp các bất động sản có trong công văn số 430 và 431/NHNN-HCM 07 theo luật đất đai quy định.
3)     Buộc Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh
bồi thường thiệt hại theo lãi suất ngân hàng hiện hành với số tài chánh nêu trên tức
1 188 476 800 000 VNĐ (Một ngàn một trăm tám mươi tám tỷ  bốn trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm ngàn đồng Việt Nam .)
Chưa kể các quận khác có diện tích đất gần 7 ha.
Bên khởi kiện đồng ký tên và đã gởi.
————————————————————————————-

Nhận định:  Theo Hiến pháp Việt Nam, một đại biểu quốc hội là đại biểu cho toàn dân chớ không chỉ đại biểu nơi họ được bầu, vậy việc trên khi được công bố công khai nên cũng là việc của 499 đại biểu quốc hội hiện nay, ban đầu là tài sản của một người Việt Nam, nhưng các đại biểu đã không can thiệp và người chủ tài sản chết nên phát sinh quyền thừa kế và nay là việc của một gia tộc và có người nước ngoài nên không còn là nội bộ của Việt Nam nữa, vì Việt Nam đã tham gia công ước ngoại giao và lãnh sự đã có hiệu lực nên phát sinh  luật quốc tế với Ấn Độ.
Theo luật Hình hiện nay tội tham nhũng 0,5 tỷ trở lên là tử hình, theo quy định tại luật Hình thì người có chức vụ của nhà nước giữ tài sản của người khác trái pháp luật gọi là tham nhũng, sự việc trên các đại biểu của nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ trước không hề can thiệp việc này nên vô tình họ phạm tội tham nhũng và dính án tử hình bởi luật Hình do chính họ thông qua.
Về mặt đạo đức đối với toàn dân: Việt Nam là quốc gia có tài nguyên dầu thô, mỗi ngày Việt Nam khai thác khoảng ½ triệu thùng dầu thô, lợi nhuận từ dầu thô cần phải chia cho toàn dân như các nước ở Đông Nam Á hiện nay cũng như trên thế giới, thế nhưng dân Việt không được chia sẽ và còn bị đóng đủ thứ thuế qua việc sử dụng các thành phẩm của dầu thô đem lại, giới chính quyền biện hộ xăng phải nhập, nhưng họ quên rằng lợi nhuận từ dầu thô sẽ đổi lấy xăng thì có đủ cho toàn dân dùng miễn phí, việc này các đại biểu của nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ trước không hề can thiệp với chính phủ nên họ phạm tội tham nhũng với toàn dân và dính án tử hình bởi luật Hình.
Về mặt tâm linh: Hiện nay đang là cuối ấn thứ năm và khởi đầu ấn thứ sáu nên Lâm Quốc Thanh nhân danh việc của gia tộc cha mình qua vụ tài sản bị chiếm dụng cùng việc của toàn dân Việt Nam qua vụ xăng, xin Thần công lý sai thần hủy diệt các Ấn của Chiên Con hành động trên Ba Đình, nơi 499 đại biểu quốc hội hiện nay đang họp tại nơi đó nếu họ ăn năn thì cho họ sống còn không thì xin Thần công lý tùy xử theo cách của Ngài.
Nhân danh JÊSUS CHRIST A MEN

Người đem lại lợi ích cho toàn dân và nhà nước qua việc kiến nghị thành sự thật còn mình thì bị chính quyền không thi hành

Trích báo Doanh nhân 2007

Máu của đồng trị với thánh tử đạo đã đổ ngày 30/12/2018, ngày báo thù rất gần, nguyên nhân thiếu nợ tầm 300 triệu Vnđ, trong khi họ có tài sản 1 tỷ $ tức gần 23 000 tỷ Vn nhưng bị chính quyền Vn cướp không trả như trên


Đã báo công an Phường 7, quân Gò Vấp, HCM về nhóm chủ mưu , bọn tội phạm tiếp tục khủng bố cả gia tộc nhiều ngày sau đó.
Ngày 9/1/2018 Biều tình


Ngày 11/1/2018 Kiến nghị các Đại biểu hội đồng nhân dân quận Gò Vấp xử lý nhóm chống lưng tội phạm.


Ngày 30 tháng 1 năm 2019

Xin thi hành án tử các đại biểu quốc hội theo danh sách các nhiệm kỳ từ năm 2010 đến nay.

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng xin Ngài sai thiên sứ thi hành công lý thi hành án tử của các đại biểu quốc hội Việt Nam có nhiệm kỳ từ năm 2010 đến nay,
Nguyên nhân họ quá chai lì không chịu ăn năn và thời gian chờ đợi theo Luật Việt Nam quy định hiện nay là trong vòng ba ngày phải thi hành xóa đăng ký thế chấp khi đã có đơn yêu cầu, thế nhưng nay đã đến năm thứ 16 ( mười sáu) 2003 – 2019 họ vẫn chai lì, Xin Ngài cho thi hành án tử trước khi Ngài trở lại trên đất này khi Ấn thứ bảy kết thúc.

Nhân Danh Jesus Christ A-men

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Chúa Của Mùa Xuân

Ngày 26 tháng 01 năm 2016
Mừng Chúa Mùa Xuân

 Chúa Jesus được sanh ra vào ngày đầu xuân tức 20 hay 21 tháng 3 dương lịch tức tháng Giêng tức ngày phân xuân và là tháng đầu tiên ( Nissan) của lịch Do Thái , (Do vậy khi tính ngày Phục sinh bắt buộc phải có 3 yếu tố sau, Sinh, Thương khó, Phục sinh, sinh là ngày phân xuân, thương khó tức là ngày 15 gọi là rằm và phục sinh là ngày Chủ Nhật sau rằm kể từ ngày phân xuân, nếu ba ngày này có trùng nhau thì sẽ dời thêm 7 ngày hay một tháng âm vậy ngày Phục Sinh sẽ là Chủ Nhật trong khoảng thời gian từ 22/3 đến 25/4 )  như vậy ngày này ở nam bán cầu gọi là phân thu, ngày này ngày và đêm dài bằng nhau, và từ ngày này người ta mới phân ra 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa 3 tháng,vào năm nhuần thì có mùa là 4 tháng, nếu tháng nhuần nằm trong mùa đó tuy nhiên thiên nhiên thì vẫn vận hành theo chu kỳ tự nhiên cứ ba tháng dương lịch là một mùa tính từ ngày phân xuân.

Lịch âm của các quốc gia đồng văn đã có sai số rất lớn trong đó có Việt Nam, bởi tháng Giêng của lịch âm đồng văn là tháng cuối cùng của mùa đông chớ không phải là mùa xuân,
Vậy có bộ lịch âm của người Do Thái ở khu vực tây Á ngày xuân phân luôn luôn nằm trong tháng Giêng của họ tứ tháng Nissan.
 Tuy nhiên lịch Do Thái vẫn chưa phải đúng tuyệt đối, ví dụ như tháng Giêng của năm 2016 theo lịch Do Thái thì có sai số một tháng sau ngày xuân phân, tức ngày phân xuân là mùng một tháng mười hai của lịch Do Thái, do trong năm 2015 có nhuần một tháng.
Người Do Thái dùng bộ lịch tương đối chuẩn, quốc gia họ nhỏ bé giữa khối A-rập bao bọc, nhưng họ đã chiến thắng khối này vào năm 1967, 1973 và có được quốc gia ngày nay, dù vậy họ vẫn bị khối A Rập và trung đông hăm he, nhưng họ có được lời hứa từ Kinh Thánh  rằng sẽ chiến thắng mọi kẻ thù kể từ 1948 cho đến tận thế.
Người Việt ở Đông nam Á tương tự như người Do Thái luôn luôn bị người Trung Quốc hăm he,
Người Nhật đã thoát được cái bóng Trung Quốc từ vài trăm năm qua bằng cách không đón xuân theo lịch đồng văn, nên họ trở thành cường quốc quân sự trước 1945, và ngày nay là cường quốc Kinh tế của thế giới.
Việt Nam đã thoát được loại chữ đồng văn đã từ ngàn năm tức mẫu chữ Hán và dùng chữ La Tinh phổ thông khoảng 100 năm như ngày nay, nhưng vẫn sử dụng lịch Hán nên bị hệ lụy về tư tưởng, văn hóa rất lớn.
Ngày nay về ngày mùa đã rõ ràng không còn mập mờ như xưa qua công cụ thông tin trên internet.
Nếu chúng ta sử dụng Lịch âm đúng thì tiết là ngày xuân phân nằm trong tháng Giêng âm lịch thay vì tháng 2 như ngày nay, lịch đồng văn gọi ngày phân xuân là  xuân phân tức giữa mùa xuân là sai , với công nghệ ngày nay thì nhà nông sẽ cho hoa nở đúng vào ngày xuân phân là việc rất đơn giản trong tầm kiểm soát.

Hoa mai, hoa đào Việt Nam nở vào ngày xuân đồng văn tức giữa mùa đông là do con người ép nở chớ không phải hoa nở tự nhiên, sự kiện ép nở thông thường là ngắt, tuốt lá mai, lá đào, duy có hoa anh đào là nở tự nhiên vào ngày phân xuân, tức cuối tháng ba dương lịch 20,21 tháng 3.


Để soạn bộ lịch âm Việt Nam không copy theo lịch Trung Quốc và Do Thái nhưng theo đúng ngày phân xuân nằm trong tháng Giêng có lẽ là việc không khó cho các nhà soạn lịch Việt Nam.

Người Việt thấy sai cần sửa để được may mắn và ngẩn cao đầu mà đi.

Phần kinh thánh nói về thời gian Chúa giáng sinh: 
"41 - Vả, hằng năm đến ngày lễ Vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Jêsus thường đến thành Giê-ru-sa-lem. 
42 - Khi Ngài lên mười hai tuổi, theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Giê- ru-sa-lem. "(Lu-ca 2:41-42)

Dịp lễ Vượt qua chính là thời điểm sinh Chúa Jesus, và Lễ Vượt qua có 7 ngày, vậy Chúa sinh ngày nào, Ngày Chúa dự Lễ Vượt qua ghi trong kinh thánh ấy là ngày thứ nhất cũng là Chủ Nhật ngày nay. 
Lễ Vượt qua là rằm tháng Giêng Do Thái tương ứng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 Tây lịch. 
Lịch âm Do Thái và Tây lịch có sai số khá lớn vì có nhuần 1 tháng còn lịch Tây nhuần 1 ngày, nên ngày rằm tháng giêng Do Thái rơi trong ngày 20/3 là có thể, trong cách tính Lễ Phục sinh có nêu