Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Tôi Đi Kiện

Ngày 27 tháng 10 năm 2016

Luật gia, luật sư còn bị chơi luật rừng, vậy người dân Việt Nam tôi ơi còn chờ chi nữa, 500 vị  đang họp ở Ba Đình đó.
Tòa Gò Vấp xây dựng rất hoành tráng và hiện đại, nhưng tội nghiệp các thẩm phán phải làm việc theo chỉ đạo trưng dẫn luật một đàng làm một nẻo, các thẩm phán thay nhau hành dân đi kiện, họ sai chẳng ai xử lý, điều thẩm phán khác tiếp tục sai tiếp.. nản quá.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 04 năm 2017
ĐƠN KIẾN NGHỊ
V/v Dân Luật kiện bị từ chối thụ lý trái pháp luật
Kính gửi:   Chánh án Tòa án nhân dân quận Gò Vấp,Tp.Hồ Chí Minh
Tôi là: Lâm Quốc Thanh, sinh năm 1968, Quốc tịch: Việt Nam, nghề nghiệp: Luật gia, luật sư.
Địa chỉ: thường trú tại 203 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Mẹ tôi là bà: Gosain Girich Girih, sinh năm 1949, Quốc tịch: Ấn Độ, giấy chứng nhận thường trú số 35/AĐ, thường trú tại: 203(số cũ 129) Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Nội dung:
Vụ thứ nhất: Năm 2012 chúng tôi đã có đơn kiện đến nay vẫn chưa được thụ lý.
Vụ thứ nhì: Đơn kiện ghi ngày 12/10/2016 và đơn kiện bổ sung ngày 27/10/2016 đến nay chưa được trả lời và thụ lý.
Vụ thứ ba Ngày 10/4/2017 tòa nhận đơn kiện, kiện theo luật “Trách nhiệm bồi thường của nhà nước” tức thẩm quyền của tòa cấp quận, nhưng thẩm phán lại ra văn bản sai nên đẩy hồ sơ kiện lên tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.   

Việc liên tục không thụ lý này là vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như luật Quốc tế, hậu quả vô cùng:
+ Các Đại biểu quốc hội dính án tử Viewvn.com/?p=124
+ Bị ếm nên nền kinh tế quốc gia què quặt Viewvn.com/?p=155

Kiến nghị Chánh án thẩm tra hồ sơ các vụ kiện của chúng tôi và có văn bản sửa sai tức chỉ đạo thụ lý.

NGƯỜI KIẾN NGHỊ  
Lâm Quốc Thanh (đã gởi)
Đính kèm hồ sơ

Hình ành vụ này phân tích theo luật
Ngày 09/05/2018 cập nhật ngày 08/5/2018


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 05 năm 2018
ĐƠN KHỞI KIỆN
Kính gửi:           Tòa án Nhân dân Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc kiện hành vi hành chính và đòi bồi thường theo luật “Trách nhiệm bồi thường của nhà nước”  ( Yêu cầu áp dụng luật Tố tụng dân sự trong xét xử và luật Trách nhiệm bồi thường ... trong việc thụ lý )
Nguyên đơn: 
Lâm Quốc Thanh, sinh năm 1968, Quốc tịch: Việt Nam, Căn cước công dân số 001068006791,    Nghề nghiệp: Luật gia, Luật sư.
Thường trú tại: 203 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
Bị đơn:
Giám đốc sở Tư pháp, thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 141-143 Pastuer, tp.HCM.
Nội dung: 
Việc thứ nhất:
- Ngày 06/04/2018 tôi phản ánh việc nhân viên thụ lý Sở không chấp nhận thẻ căn cước đến nhân viên cấp trên, nhân viên cấp trên bảo lưu yêu cầu tôi phải xuất trình hộ khẩu mới thụ lý làm lý lịch tư pháp,
Ngày 26/04/2018 tôi nhận được văn bản do nhân viên cấp trên chỉ đạo nhân viên cấp dưới trả lời với nội dung không áp dụng Luật căn cước ..mà áp dụng luật Lý lịch tư pháp 2009 tức phải xuất trình Cmnd và hộ khẩu khi làm lý lịch tư pháp, việc này trái với ứng dụng pháp luật của cơ quan hành pháp trong thi hành pháp luật. 
Việc thứ nhì:
Đơn kiện Giám đốc sở tư pháp không chấp nhận hồ sơ nhập tịch của mẹ tôi là công dân Ấn Độ có tôi là con ruột là trái với luật Quốc tịch, và việc kiện theo Luật trách nhiệm bồi thường ..thuộc tòa cấp Huyện xử sơ thẩm, việc tòa Gò Vấp đẩy lên Tòa cấp trên là trái luật Trách nhiệm ...
Nay tôi viết đơn yêu cầu quý Tòa:
1)     Xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ,Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.
2)     Buộc Giám đốc Sở Tư pháp, thành phố Hồ Chí Minh.
Thụ lý hồ sơ có liên can đến tôi của hai việc trên đúng theo quy định Hiến pháp cùng các luật Căn cước.. Quốc Tịch...
3)     Buộc Giám đốc Sở Tư pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Bồi thường thiệt hại với số tài chánh tương ứng 10.000.000 Vnđ  (Mười triệu đồng) bởi việc phiền hà của Giám đốc Sở Tư pháp khiến tôi mất thời gian nhiều ngày, tháng soạn thảo đơn khiếu nại và khởi kiện  như trình bày và chứng cứ kèm theo.

                                                                                                                           Bên khởi kiện 
                                                                                                                      Lâm Quốc Thanh
Tòa đã nhận đơn
Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Chính trị và quyền lực

Ngày 24 tháng 5 năm 2016
Kinh Thánh nói về Chính trị:
14 Dân sự sa ngã tại không chánh trị; Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn. ( Châm Ngôn 11:4)
20 Trong ngày đó, ta sẽ gọi đầy tớ ta là Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, 21 lấy áo ngươi mặc cho nó, lấy đai ngươi giúp sức nó, lấy chánh trị ngươi trao trong tay nó, nó sẽ làm cha cho dân cư Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa.
(Ê-sai 22:20) 
13 Bấy giờ Đa-ni-ên được đem đến trước mặt vua. Đoạn, vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Ngươi có phải là Đa-ni-ên, một trong các con cái phu tù Giu-đa, mà vua cha ta đã điệu từ Giu-đa về chăng? 14 Ta đã nghe nói về ngươi rằng linh của các thần ở trong ngươi, và người ta đã thấy trong ngươi có ánh sáng, sự thông minh, và khôn ngoan lạ thường. 15 Bây giờ những bác sĩ và thuật sĩ đã được đem đến trước mặt ta để đọc những chữ nầy và giải nghĩa cho ta; nhưng họ không giải nghĩa được. 16 Ta nghe nói rằng ngươi có thể giải nghĩa và làm cho những sự hồ nghi tan chảy. Vậy nếu ngươi đọc được chữ nầy và giải nghĩa cho ta, thì sẽ được mặc màu tía, sẽ mang vòng vàng nơi cổ, và dự chức thứ ba trong việc chánh trị nhà nước.
17 Bấy giờ Đa-ni-ên cất tiếng và nói trước mặt vua rằng: Vua hãy giữ lại của ban thưởng, và lễ vật vua hãy ban cho kẻ khác! Dầu vậy, tôi sẽ đọc chữ viết đó và giải nghĩa cho vua. 
18 Hỡi vua, Đức Chúa Trời Rất Cao đã ban ngôi vua và quyền thế lớn, sự tôn vinh và uy nghiêm cho cha vua là Nê-bu-cát-nết-sa. 19 Vì cớ Ngài đã ban cho người quyền to, thì hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều run rẩy trước mặt người, và sợ hãi người. Người muốn giết ai thì giết, và muốn để ai sống thì để. Người nâng ai cao lên hay hạ ai thấp xuống thì tùy ý người. 20 Nhưng vì lòng người tự cao, và tánh người cứng cỏi, làm một cách kiêu ngạo, nên người bị truất mất ngôi vua và lột hết sự vinh hiển. 21 Người bị đuổi khỏi giữa các con trai loài người; lòng người trở nên giống như lòng súc vật, và chỗ ở người thì cùng với những lừa rừng. Người bị nuôi bằng cỏ như bò, và thân người bị nhuần thấm sương móc trên trời, cho đến khi người nhận biết rằng Đức Chúa Trời Rất Cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý.
22 Hỡi vua Bên-xát-sa, con của người, vua cũng vậy, dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua cũng không chịu nhún nhường chút nào; 23 nhưng vua đã lên mình nghịch cũng Chúa trên trời, mà khiến đem đến trước vua những khí mạnh của nhà Ngài, và dùng mà uống rượu, cùng với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi vua. Vua cũng đã tôn vinh thần bằng bạc, bằng vàng, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá, là những thần không thấy không nghe không biết gì; và vua không thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và hết thảy các đường lối của vua. 24 Vậy nên từ nơi Ngài đã sai phần bàn tay nầy đến, và chữ đó đã vạch ra. 
25 Những chữ đã vạch ra như sau nầy: Mê-nê, Mê-nê, Tê-ken, U-phác-sin.
26 Nầy là nghĩa những chữ đó: Mê-nê là: Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng. 
27 Tê-ken là: Vua đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém thiếu. 
28 Phê-rết là: Nước vua bị chia ra, được ban cho người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ. 
29 Tức thì, theo lịnh truyền của vua Bên-xát-sa, người ta mặc màu tía cho Đa-ni-ên; đeo vào cổ người một vòng vàng, và rao ra rằng người được dự chức thứ ba trong việc chánh trị nhà nước. ( Đa-ni-ên 5: 17-29)
Nhận diện giới lãnh đạo Việt Nam nhiệm kỳ 2019-3018
Theo lời tiên tri ” 4 Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm.” Khải Huyền 20: 4
Theo câu trên thì sẽ có hai nhóm được lãnh đạo nhiệm kỳ 1000 năm, nhóm thứ nhất là Thánh tử đạo, nhóm thứ nhì là người tẩy chay con thú, không trao quyền lực cho con thú, đó chính là sự kiện tẩy chay bầu cử ngày 22/5/2016 tại Việt Nam.

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Lời tiên tri về Ấn thứ sáu và cá chết, dịch châu chấu

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 01 năm 2011

Lời tiên tri:

” 12 Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết.
13 Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống.
14 Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình;
15 các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi,
16 chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con!
17 Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?”
Số quân đội tham gia trong ấn thứ sáu”
13 Vị thiên sứ thứ sáu thổi loa, thì tôi nghe có tiếng ra từ bốn góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời.
14 Tiếng ấy nói cùng vị thiên sứ thứ sáu đương cầm loa rằng: Hãy cổi cho bốn vị thiên sứ bị trói trên bờ sông Ơ-phơ-rát.
15 Bốn vị thiên sứ bèn được cổi trói, đã chực sẵn đến giờ, ngày, tháng, và năm ấy, hầu cho tiêu diệt một phần ba loài người.
16 Số binh kỵ mã của đạo quân là hai trăm triệu; số đó tôi đã nghe.”
Trung-quốc đứng đầu các vua phương đông trong ấn thứ sáu !
” 12 Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái O-phơ-rát; sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ Đông phương đến có lối đi được.
13 Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái.
14 Đó là những thần của ma quỉ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian, để nhóm họp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng.
15 Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lỏa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình!”
Địa điểm tập kết quân:

“16 Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.”
Kết quả quân liên minh với Trung Quốc bị bại trận ở tây Á nên chết ở đó rất nhiều và chúng rút quân bại trở về bị quân Việt chôn chúng ở đồng bằng sông Cửu Long nữa !

” 11 Sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ cho Gót một chỗ chôn tại Y-sơ-ra-ên, trong đồng trũng của những người qua lại, ở về phương đông biển; và chỗ chôn đó sẽ ngăn đường của khác bộ hành. Ấy tại đó người ta sẽ chôn Gót và cả đoàn dân nó; và người ta sẽ gọi đồng trũng ấy là đồng trũng của đảng Gót.
12 Nhà Y-sơ-ra-ên sẽ phải mất bảy tháng để chôn chúng nó, hầu cho làm sạch trong đất.
13 Hết thảy dân cư trong đất sẽ chôn chúng nó, và ấy sẽ là một ngày danh tiếng cho dân, là ngày mà ta sẽ được vinh hiển, Chúa Giê-hô-va phán vậy.”
Thời điểm diễn ra ấn thứ sáu và bảy: Có thể trùng với nhiệm kỳ mới của giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay hoặc bên nào khai hỏa trước.
Ngày 8/5/2014
Ngày 3/4/2014 các tỉnh phía bắc Việt Nam “ngày biến thành đêm” và ngày 15/4/2014 tại bắc Mỹ có hiện tượng mặt trăng máu như vậy chính là Ấn thứ sáu mới mở về vấn đề thiên nhiên, và từ ngày 2-7/5/2014 vừa qua mở về vấn đề con người tức tàu cảnh sát biển Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công ở biển Đông mà nguyên nhân là sự khai thác dầu thô trong vùng biển Đông thuộc Việt Nam, việc này chắc chắn sẽ có chiến tranh lớn và sẽ dẫn tới thế chiến thứ ba mà sách Khải Huyền gọi là “Ha-ma-ghê-đôn.” Khi thế chiến diễn ra thì cũng sẽ lan đến Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương nữa, số quân chính huy tham gia trong thế chiến này kinh thánh cho biết là 200 triệu quân.
Ngày 23/8/2014
Khải Huyền 9
“17 Kìa trong sự hiện thấy, tôi thấy những ngựa và kẻ cỡi ra làm sao: những kẻ ấy đều mặc giáp màu lửa, mầu tía, mầu lưu hoàng; đầu ngự giống sư tử, và miệng nó có phun lửa, khói và diêm sanh.” Hãy xem hình miệng người bị bệnh Ebola rất giống cái miệng lò lửa, diêm,Và hiện nay tại Irắc đang diễn ra sự giết người Cơ Đốc không theo đạo Hồi rất man rợ như thời trung cổ
nhà báo Mỹ bị cắt đầu
Ngày 25/03/2015
Lời tiên tri này đang ứng nghiệm:
“13 Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống.”
Từ năm 2014 đến nay máy bay bị rơi xuống rất nhiều, nếu quan sát máy bay bay ban đêm rất giống các ngôi sao đang di chuyển, còn bị rơi ban đêm thì rất giống “vì sao trên trời sa xuống đất”Chiếc Airbus 320 gặp nạn ngày 24/3/2015 của hãng Germanwings (Đức) đang diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên dãy Alps của Pháp và 150 người dường như đã chết.

Ngày 26/4/2015
Ngày 4/4/2015 Việt Nam chứng kiến sự kiện mặt trăng máu diễn ra trong ngày cuối cùng của kỳ lễ Thương khó của người Cơ Đốc, do vậy cần suy gẫm vì mặt trăng máu là sự kiện thiên nhiên bình thường bình thường nếu sự kiện này không diễn ra trong tuần kỷ niệm lễ Thương khó, bởi trong lời tiên tri Ấn thứ sáu có đề cập mặt trăng máu, một lần nữa cùng xem lại lời tiên tri này:
” 12 Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết.
13 Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống.
14 Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình;”
Câu 12 khi mở Ấn thứ sau thì có cơn động đất, còn các câu dưới cho biết thêm các diễn biến thứ tự khu vực bị tai họa, câu 13 đang ứng nghiệm từ năm 2014 tức máy bay rơi, câu 14 cho biết các khu vực có núi tiếp theo là khu vực có đảo.
Ngày 25 tại Nepal đã động đất, Nepal là quốc gia nhỏ nằm trên đỉnh núi của thế giới bởi nơi đó có những ngọn núi cao nhất thế giới ở dãy Hi-mã-lạp-sơn, vậy sắp tới là các quốc gia bán đảo và đảo chuẩn bị đón nhận thiên tai.

Động đất tại Nepal ngày 25/4/2015

Ngày 22/5/2015
Lời tiên tri tiếp theo trong Ấn thứ sáu:
“14 Tiếng ấy nói cùng vị thiên sứ thứ sáu đương cầm loa rằng: Hãy cởi cho bốn vị thiên sứ bị trói trên bờ sông Ơ-phơ-rát.
15 Bốn vị thiên sứ bèn được cởi trói, đã chực sẵn đến giờ, ngày, tháng, và năm ấy, hầu cho tiêu diệt một phần ba loài người.
16 Số binh kỵ mã của đạo quân là hai trăm triệu; số đó tôi đã nghe.” Khải Huyền 9:14-16
Liệu bốn vị thiên sứ hủy diệt trên có phải là đại diện cho bốn sắc dân của địa cầu đã tham gia bốn Ấn trước đó là Ấn thứ nhất đến Ấn thứ tư, vậy cùng nhau tìm hiểu các quốc gia vùng đất là đảo và bán đảo của bốn sắc dân địa cầu có thể nhận thảm họa tiếp theo,:
Sắc dân da trắng tức châu Âu thì các quốc gia thuộc Liên hiệp Anh ở châu Âu là các quốc gia đảo nên có khả năng nhận thảm họa, tiếp theo là các quốc gia bán đảo ở châu Âu chưa bị thiệt hại từ năm 1914 đến nay.
Sắc dân da đỏ tức châu Mỹ ấy là các quốc gia bán đảo ở vùng nam Mỹ, bởi bắc Mỹ là Hoa Kỳ đã hứng họa 11/9/2001 rồi và trung Mỹ là Haiti cũng hứng thảm họa năm 2010.
Sắc dân da đen tức dân châu Phi và nam Á, một phần đông nam Á và châu Úc, sóng thần 26/12/2004 quét qua châu Phi và nam Á, một phần đông nam Á nên các khu vực này được loại bỏ vậy còn lại châu Úc
Tìm hiểu châu Úc, năm 2001 Hoa Kỳ tổ chức Phật Đảng Liên Hiệp Quốc thì vài tháng sau Hoa Kỳ chịu họa 11/9, năm 2004 Thái Lan tổ chức Phật Đảng Liên Hiệp Quốc thì vài tháng sau Thái bị vụ sóng thần 26/12/2004, năm nay 2015 Úc tổ chức Phật Đảng Liên Hiệp Quốc nên Úc có nguy cơ nhận thảm họa cao nhất.
Sắc dân da Vàng, tức một phần đông nam Á và đông Á, từ Ấn thứ ba đến nay các quốc gia nào ở khu vực đã nhận thảm họa thì sẽ có cơ hội thấp hơn các quốc gia chưa bị thảm họa.
Ba Đình, Hà Nội Việt Nam là nơi có nguy cơ gặp thảm họa cao nhất vì hiện nay ở Ba Đình có 500 vị đại biểu đang họp, họ đã được cảnh báo rất nhiều lần nhưng lòng họ chai sạn không chịu ăn năn làm tốt cho dân Việt qua vụ xăng và việc coi thường luật pháp làm Hiến pháp và ứng dụng pháp luật qua vụ này, Việt Nam gọi là quốc gia bán đảo và vừa qua mở rộng Hà Nội lại ôm thêm các vùng núi của các tỉnh miền núi phía bắc vào Hà Nội đây là vấn đề có được đề cập trong Ấn thứ sáu là núi và đảo sẽ bị thảm họa .
Ngày 5 tháng 6 năm 2015
Núi Kinabalu là ngọn núi cao nhất Đông Nam Á ở Malaysia trên đảo Borneo, thì Borneo có động đất ngày 5/6/2015 đảo Borneo gồm có ba vùng đất của ba quốc gia trong đó phần lớn diện tích là Malaysia và Indonesia do hai quốc gia này đã bị tai họa trong Ấn thứ ba tức sóng thần 26/12/2004 nên động đất ngày 5/6/2015 không gây thiệt hại sinh mạng nhiều.Đường lên núi Kinabalu bị sạt do động đất trên đảo Borneo của Malaysia.  Đảo Borneo gồm ba nước Brunei, Indonesia và Malaysia.

Ngày 15 tháng 6 năm 2015
Ngày 13/6/2015 Ấn thứ sáu đã búa nhẹ xuống Hà Nội bứng 1300 cây xanh cổ thụ lẫn cây mới trồng và vài người đã chết, lời mô tả trên Youtube giống như kỳ tận thế cây xanh tại Hà Nôi ngày 14/6/2015

Ngày 24/6/2015 Ấn thứ sáu lại trút nhẹ xuống các tỉnh phía bắc Việt Nam qua cơn bão số 1, số người chết cũng tăng hơn cơn dông ngày 13/6/2015 tại Hà Nội, Việc thần hủy diệt ra chiêu thì con người không thể đối phó,


Các chuyên gia dự kiến bão số 1 tiến vào Trung QuốcNhưng ngày 24 bão đột ngột đổi hướng vào phía bắc Việt Nam như đã diễn ra,

Ngày 30/6/2015, Máy bay vận tải rơi trên thành phố Medan,

Tại đảo Sumatra, Indonesia ít nhất hàng trăm người xem như đã chết

Chính quyền Trung ương và địa phương không tôn trọng luật pháp lẫn công ước ký với Ấn Độ, dù được báo chí lên tiếng về tòa nhà của người Việt và Ấn Độ sửa chữa đúng quy định pháp luật, nhưng chính quyền vẫn bất chấp phá hủy vào ngày 17/7/2015, và có lời cảnh báo,
Cuộc họp Quốc hội Việt Nam và Đảng hồi cuối năm 2015 đã bị sụp hệ tư tưởng tức không quyết được nên phải thêm hai kỳ họp vào tháng 1 và 3 năm 2016 để bầu chọn nhân sự cấp trung ương ra ứng cử Quốc hội vào tháng 5/2016Chính quyền quyết phá hủy nơi này trái pháp luật vào ngày 17/7/2015.Hình ảnh phá hủy trái pháp luật lúc 11g52 ngày 17/7/2015 bất chấp lời cảnh báo trên.
Hậu quả:

Cuộc họp Quốc hội Việt Nam và Đảng hồi cuối năm 2015 đã bị sụp hệ tư tưởng tức không quyết được nên phải thêm hai kỳ họp vào tháng 1 và 3 năm 2016 để bầu chọn nhân sự cấp trung ương ra ứng cử Quốc hội vào tháng 5/2016.
- Tháng 1/2016 Đảng đã phải dời ra Mỹ Đình để họp và dùng quân sự buộc bên chính quyền trung ương phải rút lui trước nhiệm kỳ, họ (bí thư Đảng) đã đạt được yêu cầu bằng vũ lực.
- Tháng 3 và 4/2016 tức hiện nay quốc hội đã cách chức các người đứng đầu chính quyền trung ương gồm bên Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp và đang bầu người mới dù là trò hề vì đã có sự sắp xếp bên đảng nhưng nếu họ không đổi mới tôn trọng Hiến pháp thì họ sẽ còn thê thảm hơn chính quyền cũ.   
——————————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 07 năm 2015
ĐƠN KIẾN NGHỊ KHẨN
“V/v Công trình xây dựng hợp pháp bị cưỡng chế trái pháp luật và đất được Ngân hàng giải trừ nhưng UBND Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đạo xóa thế chấp”

Kính gởi: Chủ tịch Ủy ban thường vụ quốc hội Việt Nam
Đồng kính gửi:  Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam

Tôi tên là Lâm Quốc Thanh, CMND số 021686956, hiện cư ngụ tại 203 Nguyễn Thái Sơn, Phường 07, quận Gò Vấp,  thành phố Hồ Chí Minh, kính trình quý cấp sự việc sau:
Vụ thứ nhất, Ngày 29/12/2014 có gởi cho quý cấp đơn yêu cầu can thiệp và ngăn chặn việc chính quyền địa phương quận Gò Vấp khủng bố gia tộc chúng tôi trong việc chúng tôi xây dựng lại cái bức tường rào của cái nhà kho theo trình tự luật Xây dựng 2003 và tiến hành xây dựng bởi điều 67,68, nội dung hai điều này là khi chủ đầu tư nộp đơn xin xây dựng đối với công trình riêng lẻ có thời hạn là 15 ngày, quá hạn cơ quan chức năng không trả lời chủ đầu tư có quyền xây dựng và báo cho chính quyền địa phương, sau khi tôi thông báo,  cơ quan cấp phép mới trả lời nhưng là 30 ngày nên quá hạn và không có giá trị nên chúng tôi đã làm theo trình tự  trên và xây dựng xong trước năm 2014, nhưng ngày 17/7/2015 UBND phường 7 cưỡng chế trái pháp luật và không rào lại tường cho chúng tôi nên chúng tôi vẫn để đó để làm bằng chứng.

Mẹ tôi là bà Gosain Girich Girih là công dân Ấn Độ bị suy sụp tinh thần và sức khỏe bị suy giảm nghiêm trọng, yêu cầu quý cấp kiểm chứng gấp.
Dù trước khi cưỡng chế tôi đã ký vào biên bản vận động ngày 10/7/2015 rằng tôi xây dựng đúng trình tự luật và lúc 7 giờ 30 ngày 17/7/2015 tôi có dán lời cảnh báo và công bố trên web: www.viewvn.com/?p=106  

Vụ thứ nhì, Chúng tôi là người Việt Và Ấn Độ được thừa kế 10 ha đất tại Tp Hồ Chí Minh đã được báo tuổi trẻ lên tiếng nhưng chính quyền Tp Hồ Chí Minh cũng không giải quyết.
Nay kiến nghị Ủy ban thường vụ quốc hội Việt Nam, trước tiên trích ngân sách quốc gia bồi thường cho chúng tôi trước về khoảng lãi suất từ năm 2003 của 10 Ha đất đến nay đã được giải trừ nhưng bị chiếm dụng và phần xây dựng bị hủy phá, tinh thần, sức khỏe, danh dự bị xúc phạm trái luật và chỉ đạo các cấp giải quyết các vụ này theo luật pháp và luật hình.
Việc kéo dài đến cuối năm e rằng có thể đem đến thảm họa cho dân Hà Nội về thiên tai cùng các ngân hàng cổ phần bị phá sản phải bán 0 đồng ( viewvn.com/?p=155).
Trân trọng kính đơn
Lâm Quốc Thanh đã ký và gởi cùng ngàyCái nhà kho từ thế kỷ trước

Hình ảnh Hủy phá ngày 17/7/2015 
Hình ảnh sửa chữa xong tháng 11/2014Ngày 12/8/2015 Thiên Tân thành phố ở biển của Trung Quốc bị nổ kho hóa chất gây chết nhiều người, và ngày 17/8/2015 Thái Lan cũng là nước bán đảo bị nổ bom ở thủ đô.
Ngày 19/8/2015
Hình ảnh thang cuốn gây tai họa giết người và làm bị thương nhiều người từ đầu năm đến nay ở Trung Quốc là lời tiên tri trong Ấn thứ sáu, ghi ở tiếng loa kèn thứ sáu của chương 9: 19- 21 sách Khải Huyền như sau:
" 19 Vì quyền phép của những ngựa ấy ở nơi miệng và đuôi nó; những đuôi ấy giống như con rắn, và có đầu, nhờ đó nó làm hại người.
20 Còn những người sót lại, chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm cứ thờ lạy ma quỉ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đã và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được.
21 Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa."
Các khu trung tâm thương mại thường sử dụng hai loại thang cuốn, thang có bậc và thang trơn, hình ảnh thang cuốn chạy rất giống với hình ảnh con rắn trườn, thang cuốn đươc vận hành bởi sức kéo tức sức ngựa, tiến Hán - Việt gọi là mã lực còn tiếng Anh ghi tắt là HP - horse power, thang cuốn có đi lên và đi xuống, khi bắt đầu bước vào thang cuốn thì có thể gọi là đầu và kết thúc bước ra gọi là đuôi, các hình ảnh tai họa ở Trung Quốc khi người đi thang cuốn thì có người bị tai họa khi kết thúc nhưng cũng có người bị tai nạn khi khởi đầu vào thang cuốn, do vậy lời tiên tri nói đầu và đuôi ngựa gây hại rất giống con rắn " 19 Vì quyền phép của những ngựa ấy ở nơi miệng và đuôi nó; những đuôi ấy giống như con rắn, và có đầu, nhờ đó nó làm hại người." từ câu 20 đến câu 21 nói về người dân Trung Quốc và chính quyền Trung Quốc chưa bị các tai nạn ấy giết đi nên vẫn không ăn năn cho việc làm bất lương của họ, dân chúng làm ăn gian dối, chính quyền thì đi ăn cướp dầu thô của các nước ở Biển Đông vv

Ngày 14/11/2015 thủ đô nước Pháp bị Khủng bố khoảng 130 bị chết 
Hoa tưởng niệm ngày 14/11/2015 tại Paris thủ đô nước Pháp, Pháp là nước bán đảo
Lở đất tại Myanmar ngày 21/11/2015 khu vùng núi, Myanmar cũng là nước bán đảo phía cực tây của Đông nam Á, số chết và mất tích là hơn 200 người.

Vụ cháy rừng không thể kiểm soát trong ngày Giáng Sinh của năm 2015 đã thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà tại khu vực nổi tiếng của Úc là con đường ven biển Great Ocean Road.

Hơn 100 ngôi nhà ở Úc bị thiêu rụi vì cháy rừng - Ảnh: Guardian

Theo Reuters, trong hôm 26-12, vụ cháy rừng vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn và còn nguy hiểm. Cơ quan chức năng dự đoán sẽ tiếp tục xảy ra cháy rừng trong điều kiện thời tiết mùa hè nóng nực ở miền nam nước Úc.
Cũng thảm họa từ Úc Ngày 27-12, một đoàn tàu hàng chở 200.000 lít a xít lưu huỳnh bị trật đường ray ở Queensland, Úc. A xít đã bị rò rỉ ra bên ngoài môi trường.

Ngày 14 và 16 tháng 4 năm 2016 tại đảo của Nhật đã có động đất, ngày 17 tại bán đảo Ecuador đã động đất hàng ngàn người bị thương vong


Nhà cửa đổ sập tại thành phố Manta, Ecuador sau trận động đất.


Ngày 8 tháng 5 năm 2016
Sự kiện cá chết trên vùng biển Việt Nam diễn ra từ đầu tháng 4/2016 tại Hà Tỉnh đến nay đã lan phủ khắp biển Việt Nam từ biển Đông cho đến biển Tây tức vùng Kiên Giang, Cà Mau, và lan đến cá nước ngọt nữa như vùng sông La Ngà tỉnh Đồng Nai, sông Bưởi tỉnh Thanh Hóa.
Lời tiên tri về vị thiên sứ trong Ấn thứ nhì và ba tham gia thổi kèn trong Ấn thứ sáu:
“8 Lúc thiên sứ thứ hai thổi kèn liền có vật gì giống như hòn núi lớn đang cháy rực, bị ném xuống biển. Một phần ba biển hóa ra máu, 9 một phần ba sinh vật trong biển đều chết và một phần ba tàu bè bị tiêu diệt.
10 Rồi thiên sứ thứ ba thổi kèn liền có một ngôi sao lớn, cháy sáng như đuốc từ trời rơi xuống đất. Ngôi sao đó rơi trên một phần ba các sông và các suối nước. 11 Tên của ngôi sao đó là Ngải cứu. Một phần ba nước hóa đắng, và nhiều người bị chết vì uống nước đắng ấy.”

Trong Ấn thứ sáu này có đến bốn thiên sứ hủy diệt tham gia, ngày kết thúc Ấn thứ nhất diễn ra tại biển đảo Nhật Bản và là bom hạt nhân nên để lại di chứng cho nhiều thế hệ con người nơi đây, Ngày 26/12/2004 là ngày kết thúc Ấn thứ ba và trên vùng biển Ấn Độ dương gọi là sóng thần giết chết vài trăm ngàn người nhưng không để lại di chứng trên con người như bom hạt nhân, Vấn đề Việt Nam ngày nay các nguồn nước sông và biển đều nhiễm chất hóa học độc hại do con người xả mà là các nhà máy công nghiệp nên để lại hậu quả di chuyền qua nhiều thế hệ con người mà nguyên nhân chính là các đại biểu quốc hội từ năm 2003 đến nay, bởi họ đã được toàn dân Việt Nam trao quyền lực dù là cách không minh bạch, nhưng họ đã không làm tròn trách nhiệm bởi từ họ ra các cơ quan điều hành đất nước là Lập pháp, Hành pháp và Tư Pháp.Vậy tội của các vị đại biểu  là lớn lắm hỡi các vị đại biểu quốc hội Việt Nam ơi.
Thiên sứ trong tiếng kèn thứ năm tham gia trong Ấn thứ sáu
“7 – Những châu chấu đó giống như những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận: trên đầu nó có như mão triều thiên tợ hồ bằng vàng, và mặt nó như mặt người ta;
8 – nó có tóc giống tóc đàn bà, và răng nó như răng sư tử.
9 – Nó có giáp như giáp bằng sắt; và tiếng cánh nó như tiếng của nhiều xe có nhiều ngựa kéo chạy ra nơi chiến trường.
10 – Đuôi nó có nọc, như bọ cạp, ấy bởi trong những đuôi đó mà chúng nó có quyền hại người ta trong năm tháng.
11 – Nó có vua đứng đầu, là sứ giả của vực sâu, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là A-ba-đôn, tiếng Gờ-réc là A-bô-ly-ôn.
12 – Nạn thứ nhất đã qua; nay còn hai nạn nữa đến sau nó.
13 – Vị thiên sứ thứ sáu thổi loa, thì tôi nghe có tiếng ra từ bốn góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời.”( Khải-huyền 9:7-13)
Châu chấu tàn phá Sơn La ngày 5/10/2016
Với số lượng lên đến cả triệu con và di chuyển thành đàn lớn, châu chấu đang tàn phá cây rừng, hoa màu của người dân Sơn La không khác gì những trận bão.
Xem:
Ấn thứ năm đã mở và sẽ kết thúc cùng Ấn thứ sáu, bảy
Ấn thứ tư đã mở và có sự kiện kết thúc 2/5 và 12/5/2008
Ấn thứ ba đã mở và có sự kiện kết thúc 26/12/2004
- Ấn thứ nhì đã mở và có sự kiện kết thúc 11/9/2001
Ấn thứ nhất đã mở và có sự kiện kết thúc 1914-1945 ( kết thúc thế chiến qua vụ ném bom hạt nhân trên 2 thành phố của Nhật.)

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Tôi đi ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam 2016-2021

Ngày 18 tháng 03 năm 2016

Tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021, bị từ chối bởi qui định riêng của sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh

Tại Việt Nam ứng cử có hai dạng, dạng truyền thống là công dân được đề cử bởi các tổ chức chính trị hay xã hội, dạng thứ hai là công dân tự ứng cử, tôi thuộc dạng tự ứng cử.

Tại thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban bầu cử thành phố do bà chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố là chủ tịch, Ủy ban bầu cử phân công sở Nội vụ tiếp nhận đơn và ủy ban Mặt trận tổ quốc duyệt còn gọi là hiệp thương,

Bộ đơn dành cho các ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 có 4 biểu mẫu, mỗi biểu mẫu có tờ hướng dẫn ghi chi tiết, trong hướng dẫn có cách ghi khác với bên ngoài chút ít nên tôi phải bám theo hướng dẫn có trong biểu mẫu để ghi đơn và hồ sơ ứng cử, để hoàn chỉnh bộ hồ sơ tôi mất khoảng một tuần và đế nộp tại Sở nội vụ vào lúc 15 giờ ngày 13/03/2016 theo qui định 17 giờ cùng ngày là kết thúc nhận hồ sơ.

Họ hướng dẫn tôi lên 1phòng trên tầng một của dãy nhà làm việc của Sở Nội vụ  đóng tại 86 Lê Thánh Tôn, trong phòng có khoảng 5 nhân viên của Sở nội vụ, họ phân công một nhân viên nữ kiểm tra hồ sơ, sau khi xem hồ sơ họ chỉ cho tôi đánh dấu bằng viết chì của họ, đánh dấu những chỗ ghi sai vị trí và thiếu,

Mẫu số một tức đơn ứng cử họ nói Hội luật gia Việt Nam không phải là tổ chức chính trị nên tôi ghi sai, lạ quá tôi đã đọc nhiều lần về Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam do bộ Nội vụ phê duyệt, ngay trong lời nói đầu đã khẳng định “Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức thống nhất, tự nguyện của các luật gia trong cả nước 
Tôi là chủ doanh nghiệp nhưng họ nói phải ghi là quản lý doanh nghiệp, lại thêm một việc lạ, lại thêm việc lạ nữa họ nói tại cột 14 Nơi làm việc: tôi ghi địa chỉ Doanh nghiệp họ nói phải ghi tên Doanh Nghiệp tại cột 14
Mẫu 1

Đến mẫu thứ hai là phần lý lịch, có hình họ nói hình tôi sai vì có nền xanh còn qui định phải là nền trắng và có dấu giáp lai hình, tôi phản biện trong tờ hướng dẫn không qui định, họ xem tiếp và la lên tại sao tôi lại tự xác nhận chính mình và đóng dấu, họ nói phải ra Phường đóng dấu, tôi phản biện theo luật quốc tế cá nhân tự xác nhận , họ nói đây là Việt Nam, tôi đưa ra bằng chứng tại Việt Nam rằng năm 2007 tội tự xác nhận và được chấp thuận, một nhân viên đứng tuổi hơn chạy qua phòng khác xin ý kiến và về trả lời tôi được quyền tự xác nhận và đóng dấu doanh nghiệp trong trang lý lịch.
Các mẫu còn lại đều có tranh luận và cuối cùng họ cũng đồng ý, trong thời gian tranh luận và phản biện thì nhân viên kiểm tra hồ sơ tôi đã xong, họ kẹp lại nhưng họ từ chối nhận đơn vì ghi không đúng theo qui định của họ dù tôi đã ghi đúng theo hướng dẫn trong biểu mẫu.

Khi xem giờ tôi thấy là 15giờ 30 phút tức còn 90 phút mới kết thúc nếu chỉnh lại hồ sơ theo ý sở Nội vụ vẫn còn kịp, nhưng liền sau đó có luồng tư tưởng khác đấu tranh làm theo qui định tào lao của sở Nội vụ hay theo mẫu hướng dẫn trong biểu mẫu, trong 20 phút đấu tranh để quyết định tôi đã quyết định làm theo mẫu không làm theo qui định của sở Nội vụ tức không chỉnh sửa hồ sơ và chẳng quay lại sở Nội vụ nữa.    

Ngày 14/3/2016 theo thông tin tôi biết chủ tịch ủy ban bầu cử thành phố đã bàn giao hồ sơ của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội từ sở Nội vụ cho Mặt trận tổ quốc để duyệt còn gọi là hiệp thương vào ngày 17/3/2016.

Ngày 15/3/2016 tôi đem hồ sơ đến Ủy ban Mặt trận tổ quốc nơi đây từ chối nhận hồ sơ tôi và chỉ tôi đến 86 Lê Thánh Tôn.
Thôi mất niềm tin quá rồi chờ xem trò hề sắp xảy ra,

Ngày 17/3/2016 Ủy ban Mặt trận tổ quốc duyệt chấp nhận 100% hồ sơ do chủ tịch ủy ban Bầu cử thành phố bàn giao.
Duyệt 100%, không biết họ dựa trên nền tảng nào làm thước đo để duyệt.

File hồ sơ để toàn dân Việt xem và dân Luật kiểm chứng.