Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Con trẻ và người trưởng thành trong cộng đồng Cơ Đốc

Thành phố Hồ Chí minh ngày 01 tháng 12 năm 2014
“11 Khi tôi còn trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.”( ICô-rinh-tô 13:11)

Người Cơ Đốc đã được Đấng Christ xóa tội nên gọi là Thánh đồ, khi nói về người Cơ Đốc trong tâm linh không nên dùng từ tội lỗi, có chăng họ chỉ vi phạm, lỗi lầm chớ không thể dùng từ tội lỗi được, ai chối bỏ niềm tin thì mới bị xóa tên khỏi sách sự sống, đối với người Cơ Đốc thì ăn năn để trưởng thành trong tâm linh, chớ không phải ăn năn được xóa tội, bởi vì khi được gọi là Cơ Đốc nhân thì Đấng Christ đã xóa tội họ rồi, sự xóa tội là sự ban cho “nhưng không” qua sự đổ huyết của Con cả Đức Chúa Trời, ai tin Jesus là Christ thì Chúa Cha xem người đó là công bình.
Bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo Cơ Đốc xem Kinh thánh như văn tự loài người, nên không có cách nhìn tổng hợp rồi họ dắt giáo dân họ lầm lạc từ khi buộc giáo dân họ đọc bài cầu nguyện chung ( Kinh lạy Cha) mẫu mà Đức Chúa Jesus ban cho người Do Thái, thuở xưa nhà lãnh đạo dân Israel đã nhắc nhở mọi người xem kinh thánh như sau: Joshua 1:8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong lúc ấy Kinh thánh chỉ có 5 sách của Moses.
Nếu đối chiếu bộ Kinh thánh giữa Công giáo và Tin lành phần Cựu ước ta sẽ thấy Công giáo 46 cuốn trong khi phần Cựu ước của Tin lành chỉ 39 sách, còn Tân ước giống nhau về số lượng tức 27 sách, tuy nhiên lời văn giữa Công giáo vào Tin lành trong kinh thánh có một số trái ngược nhau như màu sắc, số liệu, từ dùng, như về từ dùng trong Lu-ca 23: 43 Công giáo dịch là Thiên đàng trong khi Tin lành dịch là Ba-ra-đi (Paradise), màu sắc, trong Khải Huyền 6: 4 bản Tin lành dịch “sắc hồng”, bản Công giáo dịch “đỏ như lửa” về số lượng, trong Khải Huyền 13: 18 bản Công giáo dịch là “tên một người” bản Tin lành dịch “một số người” như vậy một bên số ít và một bên số nhiều. Nếu so sánh toàn bộ Kinh thánh của Công giáo và Tin lành trong tiếng Việt thì sẽ có một số khác biệt, chưa kể Kinh thánh các tiếng khác cũng vô số bản dịch nên trong nghiên cứu nếu không cẩn thận thì sẽ sai lầm, huống chi nghiên cứu và giảng Kinh thánh lại là việc tâm linh nên cần có sự soi sáng của Thánh Linh.
Khi tôi nghiên cứu Kinh thánh thì lấy bản dịch phổ thông của Tin lành tức bản dịch Phan Khôi, khi tìm hiểu nhà văn Phan Khôi thì tôi được biết lúc dịch Kinh Thánh nhà văn này không phải là người Cơ Đốc nên bản dịch này có sự khách quan rất cao tức họ không bị in trí, giáo điều trong khi dịch, và tôi tham khảo các bản dịch khác để tìm hiểu một vấn đề cần sáng tỏ,
Ví dụ: Để tìm hiểu ngày Chúa Jesus tái lâm trên không trung tức ngày sóng thần 26-12-2004, trong bản dịch Tin lành dịch là “sóng đào”, và bản Công giáo dịch là “sóng thét” tôi tham khảo bản dịch diễn ý năm 1994 của Tin lành thì dịch là sóng thần, và nguyên tắc tiên tri là nói trước hay dịch trước khi sự kiện đó xảy ra, nên tôi đồng ý với bản diễn ý trong cụm từ “sóng thần”
Kinh thánh tân ước được sưu tầm và hoàn tất khoảng thế kỷ thứ IV- CN, và được phổ thông đại chúng từ cuối thế kỷ XV tức từ khi đạo Tin lành tách ra từ Vatican ở châu Âu.
Nên những người là tác giả viết Kinh thánh Tân ước dường như không có sự tham khảo trọn vẹn Kinh thánh Tân ước như ngày nay.
“16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”
Nhưng ngày nay người ta lại nâng lên một bậc “ Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời” nên ứng dụng vô cùng nguy hiểm, sự thật trong Kinh thánh có rất nhiều lời gồm các lời của Sa-tan, lời Thiên sứ, lời loài người, lời người công bình và lời người ác vv, và lời Đức Chúa Trời phán trực tiếp rất là ít, kể cả lời Đức Chúa Jesus.
Ngày nay luật pháp loài người cũng có hai loại Hình sự và Dân sự, trong dân sự thì có vô số các luật chuyên ngành nữa, trong hình sự thì mới gọi là tội phạm còn trong trong dân sự gọi là vi phạm dân sự, hành chính, một quốc gia mà có quá nhiều người phạm tội thì quốc gia ấy chậm phát triển.
Nếu trong cuộc sống hằng ngày với xã hội, ai gọi người khác là kẻ phạm tội, người gọi ấy sẽ bị vướng vào tội xúc phạm danh dự  người khác được qui định trong luật Hình.
Vậy nên từ dùng tâm linh phổ thông trong cộng đồng Cơ Đốc ngày nay cần sửa lại các cụm từ, phạm tội thành vi phạm, xưng tội thành xưng lỗi lầm, việc sửa này phù hợp với cách nhìn xuyên suốt Kinh Thánh và phù hợp với Luật của nhà nước hiện hành mà Kinh thánh gọi “hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Nguyên nhân người Cơ Đốc bị bệnh tật và chết non như người thường

Ngày 25 tháng 04 năm 2015

  Cho nên người Cơ Đốc sau khi chết, linh hồn bị ném xuống ngục của quỉ


27 Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28 Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; 29 vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. 30 Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ.” I Cô-rinh-tô 11: 26-30

Người Cơ-đốc đã được Chúa xóa sạch tội rồi nhưng vì sao Phao Lô lại nói ” ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa.”
Người Cơ Đốc gồm Công giáo, Tin lành và Chính thống không tin Chúa Cha xóa sạch tội qua sự đổ huyết của Chúa Jesus nên trước khi họ dùng Tiệc này họ lại xưng tội, sau khi dùng xong lại đọc Kinh Lạy Cha tức bài Cầu nguyện chung, vì nội dung bài cầu nguyện mẫu này được ban cho người Do Thái trong thời Luật Moses còn hiệu lực, và khi Chúa Jesus chết thì luật này cũng chấm dứt, vì sao bài cầu nguyện mẫu này chấm dứt bởi sự tha tội trong bài này có điều kiện tức người được Chúa Cha tha tội phải tha tội người khác phạm cùng mình, còn khi Chúa chết thì ai tin Chúa Jesus là Đấng Christ thì người ấy được tha tội và người tin ấy không cần làm gì hết nên gọi là ân điển cách nhưng không,  tiệc thánh  một nghi lễ phước hạnh biến thành nghi lễ xúc phạm Đấng Christ, nên họ cũng giống như người không Cơ Đốc tức cũng đau ốm, tật nguyền  và chết, chết thì ai cũng phải chết, nhưng vì người Cơ Đốc xúc phạm Đấng Christ không tin sự đổ huyết và thân Chúa tan nát để mình được sạch tội, nên họ phải chết non tức qua đau ốm, tật nguyền, tai nạn vv và không phải chết tự nhiên, bởi người chết tự nhiên có tuổi thọ là 120 năm chớ không phải 70 hay 80 tuổi như ngày nay, và tuổi thọ 120 tuổi dường như được trao cho người ngoài Cơ Đốc.
Hậu quả về tâm linh:  Người xúc phạm Đấng Christ, khi họ chết, linh hồn họ bị ma quỉ ném vào ngục để quỉ dụ dỗ trong 10 năm, Sa-tan là cha nói dối nên có vô số chiêu để lừa dối từ đe dọa đến dụ ngọt.
Lời tiên tri nói về kẻ sỉ nhục, giày đạp Con Thiên Chúa qua sự chết và tha tội của Ngài:
Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.” Heb 6: 4-6
“26 Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, 27 nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi, 28 Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, 29 huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? ” Heb 10: 26-29
Lời tiên tri nói huyết Chúa để tha tội và rửa sạch tội :
“Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn-đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân-thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn-đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta,  huyết của sự giao-ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội” Mat 26:26-28
” Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.” Khải-huyền. 1:6
Tạ ơn Đấng yêu thương dù người Cơ Đốc chiếu theo sự Thánh Khiết của Ngài thì họ phải đi hỏa ngục nhưng Chúa Yêu Thương cho họ 3 cơ hội, Cơ hội 1; vượt qua thử thách khi còn sống, cơ hội 2; ấy là sau khi họ chết bị Sa-tan ném vào ngục,  nếu họ vượt qua thử thách trong 10 ngày tiên tri thì họ sẽ được ban mão triều thiên thay cho trái sự sống trong Ê-đen.
“10 Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.
11 Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.”
Khải Huyền 2: 10-11