Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 Tháng 10 năm 2012
http://2.bp.blogspot.com/-xBNSSGNEjqA/Tg82kLc8ziI/AAAAAAAAB6A/09t50YDTacA/s1600/Sermon_on_the_Mount.JPG

Phần hết hiệu lực: “Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi”
Khi Chúa Ngôi Hai chết, mọi người chỉ cần tin Ngài là Christ thì Chúa Cha sẽ tha tội và cứu rỗi linh hồn. Nên gọi là Ân Điển ban cho loài người cách nhưng không.
Việc tiếp tục sử dụng bài Cầu nguyện này chính là sự xúc phạm Đức Chúa Jesus Christ.
Lời trong Kinh thánh :
“Êphêsô 1: 6-7
6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!
7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
Ê-phê-sô 2:8-10
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;”
Toàn văn bài cầu nguyện chung theo Kinh Thánh:
“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;
 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!
Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;
 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;
 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.”
Bài cầu nguyện này được Chúa Giê-xu dạy cho người Do Thái thời đó khi Ngài mới bước vào chức vụ và trong thời gian Ngài làm trọn luật pháp trong đó có 10 Điều răn.
Sự Kiện Danh Cha được thánh, Danh Cha tức Danh: Giê-hô-va đã không được sử dụng trong Tân ước, và kể cả cựu ước, ngày nay chỉ còn bản dịch tiếng Việt 1934 còn dùng Danh Giê-hô-va trong cựu ước mà thôi.
Sự kiện nước Cha được đến,
Khi Chúa Giê-xu trút linh hồn chính là lúc nước Cha được đến tức những người chết thuở sau nước lụt đến ngày hôm ấy khi Chúa trút linh hồn tức khoảng 2000 năm sẽ chịu sự phán xét để được cất lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục vậy trong kinh thánh cho biết nước Cha được đến có các sự kiện sau:
50 Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.
51 Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,
52 mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.
53 Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.”
Sự kiện: Ý Cha được nên, ở đất như trời:
Chính là sự vâng lời Chúa Cha của Chúa Con trên đất này qua sự đấu tranh tư tưởng trước sự trút linh hồn của Chúa Giê-xu.
42 Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên.

Ngày nay nước Cha đã được dời qua nước Con cùng sự tha tội để được cứu rỗi.
” 13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,
14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.” (Cô-lô-se 1: 13-14)

Phần thảo luận qua nhóm cầu nguyện chung đã bị nhóm quản trị xóa
https://www.facebook.com/groups/446747785415993/permalink/475232879234150/?comment_id=475648989192539&offset=0&total_comments=33&notif_t=group_activity
Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện

 • Phuong Linh Pham54 người khác thích điều này.
 • Lua Non Bài cầu nguyện chung đã hết hiệu lực ai biết mà cứ đọc và cầu là xúc phạm Đấng Christ http://viewvn.com/?p=96
  viewvn.com
  2 Bài Cầu Nguyện Chung (The Lord’s Prayer) tức Kinh Lạy Cha đã chấm dứt khi Chúa...Xem thêm
 • Vo An Ril Hài quá vậy Lua Non. Nếu không cẩn thận lớn lên sẽ thành Cỏ Lùn đó.
 • Tc Chinhan làm gì mà bị phá bỏ?
 • Tc Chinhan Ma-thi-ơ 5:18

  "18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn."
 • Tc Chinhan Hãy suy nghĩ và trở về đi bác Lua Non à, bài viết trên nó có hàm ý là bác không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời phải không?
 • Hoài Nguyễn Nếu hết hiệu lực tại sao trước khi được cất lên trời Chúa lại không nói cho các môn đồ của Ngài, để họ viết lại cho con cái của Ngài biết, để chúng ta không phạm tội cùng Chúa.
 • Hên Ni Buôn Yă Đây là bài cầu nguyện chung Chúa dạy. Có điều bài cầu nguyện chung ở trên không đc gần gũi lắm khi đổi danh "con" bằng "tôi". Hình như trong Kinh Thánh được dịch bằng danh "con" thì phải.
  "Lạy Cha chúng con ở trên trời".
 • Jerry Jer loi ngai k bao jơ het heu luc ma van con cho den dơi dơi.
 • Hên Ni Buôn Yă Lời "Ngài" mãi còn.
 • Lua Non "18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn." Sự kiện được trọn "Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn" Giăng 19:30
 • Them Bui dung vay.loj Ngaj con toj muon doj.k co han su dung
 • Lua Non Lời Chúa còn mãi mãi nhưng luật pháp và giao ước cũ đã hết hiệu lực mà các sứ đồ tuyên bố bãi bỏ sao các bạn không xem kinh thánh và lời Chúa Giê-xu trước khi trút linh hồn ( Giăng 19:30). http://viewvn.com/?p=91
  viewvn.com
  010 Điều răn và luật pháp của Do Thái giáo đã bị tuyên bố bãi bỏ13.02.2013 bylam...Xem thêm
 • Lua Non Bài cầu nguyện chung được Chúa dạy trong thời kỳ Ngài làm trọn luật pháp Moses và ban cho người Do Thái chớ không phải ban cho người Cơ Đốc nhé.
 • Hên Ni Buôn Yă Vì "đã trọn" cho nên mọi người hãy cẩn thận vì "sư tử từ các ngươi mà ra". Thời sau rốt rồi có những người thích "sửa" Kinh Thánh thế nào thì sửa. Còn về phần tôi tôi giữ vững niềm tin nơi Chúa.
  Các bạn ạ. Henni Song tui đã có 2-3 người "đặc biệt" nhắn
  ...Xem thêm
 • Peter Bình Ma-thi-ơ 5:18
  Hiệu lực có thời hạn: "CHO ĐẾN KHI MỌI SỰ ĐƯỢC TRỌN"
  Cta ko thấy chổ nào trong Kinh Thánh khẳng định được trọn cả, ngoại trừ lời tuyên bố của Chúa Jesus trong Giăng 19:30.

  Chúa nói ĐÃ ĐƯỢC TRỌN thì sao cta ko đơn sơ tin ĐÃ ĐƯỢC TRỌN? Sao
  cta chống chế cố giải thích khác đi? Cta ko tin Lời Chúa Jesus nói sao?

  Chúa Jesus đã gánh hết tội lỗi cta trước khi cta sanh ra đời kìa, chứ ko đợi đến cta tha thứ cho kẻ thù thì mới được tha đâu.

  "Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi" (Êsai 55:8)
  Sao cta ko tin Lời Chúa Jesus khẳng định, mà cố dùng ý tưởng riêng mình để gắng lý giải theo nghĩa bóng về "MỌI SỰ ĐÃ ĐƯỢC TRỌN" mà ko tin nghĩa trực tiếp?

  Khi nói 1 việc rất quan trọng người ta dùng nghĩa trực tiếp, ko nói bóng gió để tránh hiểu sai.
  Khi Chúa trút linh hồn, chắc chắn Chúa nói 1 việc rất quan trọng & nói nghĩa trực tiếp. Ước mong Anh Chị Em thông công với Đức Thánh Linh trước khi tiếp tục suy gẫm, để thực sự Anh Chị Em được mặc khải bởi Đấng đã Thần cảm cho các tôi tớ Ngài viết lại Kinh Thánh theo ý Ngài. Amen
 • Nguyen Pham Quoc Khanh kg nen tranh cai lam j vi dieu do den tu MA QUY chu kg den tu CHUA ,cac ban chi lam cho moi viec tro nen xau ma thoi,hay cau nguyen voi Chua va lam dung nhung gi Chua day chung ta.
 • Hên Ni Buôn Yă Ý tưởng tôi quả thật không phải ý tưởng Chúa (Êsai 55:8).
  Còn một số người thì lại khẳng định ý tưởng họ là của Chúa. @@hi..
 • Hoài Nguyễn Anh Hên Ni Buôn Yă Cũng giống em thế có 1 số người cũng vào nói về Kinh Thánh cho em, mà e thấy lạ lạ nhưng e không nói gì cả nói chán rồi họ bỏ đi không giử tin nhắn nữa.
 • Hên Ni Buôn Yă @@ và trong những người đó hiện cũng đang có mặt ở đây.
 • Hoài Nguyễn Dạ! E biết mà. Thôi kệ họ, mỗi người phải khai trình việc mình làm khi gặp Chúa.
 • Jerry Jer cho du co ai noi gi thi log toi van giư vung duc tin cua mh voi chua,quyet khoog nao sơn
 • Tc Chinhan Chúa là người đề xướng ra luật pháp kể cả bài cầu nguyện chung, Chúa đến để làm cho trọn luật pháp, và luật pháp được trọn như bác Lua Non đã nói thì đó là Chúa làm cho trọn luật pháp
  "18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, t
  ...Xem thêm
 • Tc Chinhan ai có thắc mắc thì xem xem cái video này về những khúc đầu xem về Bài Cầu Nguyện Chung như thế nào? http://www.youtube.com/watch?v=Y95yXatYgmk&list=UUKZxwbJYQdCnL_fG-uljJnQ
 • Út Lỳ Long Hồ nếu thay chữ tôi bằng chữ con thì hay hơn đó!!
 • Elijah John Filomena bạn Lua Non hình như đang tuyên truyền cho 1 tà thuyết mới thì phải. Mình vào link mà bạn đó đưa, toàn mấy bài nhảm nhí + bậy bạ + nghịch Thánh Kinh. Còn tuyên bố 3 nhà thông thái đã đến thăm Đức Chúa Jesus là người việt nữa. Suy diễn Kinh Thánh lung tung. Mấy bạn cẩn thận đó nha
 • Elijah John Filomena thế theo các bạn thì chúng ta có cần giữ 10 Điều Răn của Chúa nữa hay không?
 • Nguyen Pham Quoc Khanh tất nhiên chúng ta vẫn giữ mình và làm theo những gì Chúa dạy bảo rồi. còn bạn Lua Non chắc thuộc dòng CHỨNG NHÂN GIÊHOVA?
 • Lua Non Thương thay Cơ Đốc nhân tin lời loài người và giáo hội hơn tin chính lời trực tiếp Chúa Giê-su nói, Trong Khải Huyền sau mỗi tai họa và Ấn kết thúc thường luôn luôn kèm câu này
 • Lua Non "10 Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. 11 Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chốc mình, và cũng không ăn năn công việc mình." Và sách Đa-ni-ên có viết: "10 Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu." Tiếp tục đọc bài cầu nguyện chung chính là kẻ dữ vì đã nhạo báng chính Huyết của Đức Chúa Con và xúc phạm Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời đó.
 • Hên Ni Buôn Yă Vậy thì chúng tôi không đc cứu rồi. Buồn quá! Huhu..
 • Lua Non Ân điên nhưng không tức chỉ tin Jêsus là Chist thì sẽ được cứu rỗi còn sự trưởng thành tâm linh sẽ có thêm phần thưởng ấy là sự hiểu biết mà Chúa hứa qua sách Đa-ni-ên 12: 10 như trên, khi con người mất đi sự cứu rỗi chính là lúc qua đời có giữ được niềm tin Jêsus là Chist hay không còn khi họ đang sống có làm ác, dữ cũng chưa thể biết được vì sự kết thúc sự sống trên đất mới là kết thúc thử thách niềm tin trên đất kể cả khi chết nếu bị ma quỉ kiện cáo thì sẽ bị thử thách tiếp chớ chưa được vào Ba-ra-đi http://viewvn.com/?p=131
  • 0Luyện ngục theo sách Khải Huyền20.06.2013 bylamquocthanh Thành phố Hồ Chí Minh ...Xem thêm
  • Elijah John Filomena Luyện ngục? Đấng Christ chịu nạn chịu chết trên thập giá chưa đủ để đền tội cho bạn hay sao mà bạn phải vào luyện ngục để tự đền tội cho chính mình?

   Kiện cáo?
   " Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta." ( Roma 8:33-34)
  • Elijah John Filomena xin lỗi bạn Lua Non. Chúng tôi không nghe lời con người hay giáo hội nào hết. Chúng tôi chỉ nghe Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời dưới sự soi dẫn của Thánh Linh Ngài mà thôi
  • Lua Non Khải Huyền chính là sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ cho Giăng đó, vậy Lời Chúa có giá trị cao hơn hay lời Sứ đồ, môn đồ cao hơn.
  • Elijah John Filomena Nhưng lời bạn nói có khớp với những gì được chép trong sách Khải Huyền đâu? Ma quỷ há chẳng trích dẫn Kinh Thánh để đối đáp cùng Đức Chúa Jesus sao? Nhưng Sự Thật sẽ thắng thôi bạn à
  • Elijah John Filomena à bạn hỏi câu lời Chúa cao hơn hay lời Sứ Đồ cao hơn tức là bạn phủ nhận tính nhất quán và không thể sai lầm của Kinh Thánh chứ gì ?
  • Elijah John Filomena Lời ấy sứ đồ Phao-lô chẳng tự mình nói ra, bèn là được soi dẫn bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, viết thành Kinh Thánh. Vì vậy dẫu là thư của Phao-lô thì đó vẫn là Lời Đức Chúa Trời. Bạn đang cố phủ nhận điều này ư? Chỗ nào trong Kinh Thánh làm cho giáo thuyết của các bạn bị lung lay thì các bạn phủ nhận chỗ đó à?
  • Hên Ni Buôn Yă Té ra từ đầu tới cuối Lúa non (chưa trưởng thành, lúa nơi sỏi đá) chỉ tin vào sách Khải Huyền thôi. Haha..
  • Nguyen Pham Quoc Khanh toi khuyen cac anh em kg nen tranh cai lam j vi ai cung cho la minh dung ca,hay nen cau nguyen va roi Chua se cho chung ta cau tra loi va chung ta biet do la y cua Chua con bay h SATAN dang tan cong anh em,DUC CHUA TROI o cung anh em!
  • Lua Non Chính Chúa Jêsus nói Cha tôn trong hơn ta, trong luật pháp cũng như vậy ví dụ: hệ thống luật có cao thấp nè Hiến Pháp, Luật, Pháp lệnh và quy định dưới luật, nguyên tắc cao thấp ấy là như thế nào tức thấp hơn không vô hiệu cái cao hơn.
  • Elijah John Filomena Cái thể loại tà giáo trích dẫn 1 đoạn Kinh Thánh lìa khỏi văn mạch để diễn giải theo ý mình này các con cái Chúa trưởng thành cũng đã gặp nhiều rồi
  • Lua Non Kẻ nhạo báng sách Khải Huyền chính là nhạo báng Đức Chúa Jêsus Christ.
  • Elijah John Filomena Bạn đang nói Khải Huyền vô hiệu hóa Thánh Thư Roma? Một đoạn trong Kinh Thánh Tân Ước vô hiệu hóa 1 đoạn khác cũng trong Kinh Thánh Tân Ước? ( về thần học)
  • Nguyen Pham Quoc Khanh nay h toi kg thay ai nhao bang bat ky sach nao trong Kinh Thanh.toi cung khuyen Lua Non nen cham dut de tai nay ngay tai day va ca Elijah John Filomena cung nen nhu vay.tai sao chung ta kg cau nguyen cho nhau?va xin Chua day bao tung nguoi trong chung ta?
  • Nguyen Pham Quoc Khanh xin loi toi biet toi la ke nho tuoi hon cac anh nhung toi that su thay bat binh ve nhung dieu cac anh noi,toi chi tin vao Kinh Thanh va lam theo Kinh Thanh ma thoi toi kg dung ve phia ai ca.
  • Lua Non Giao ước mới vô hiệu hóa giao ước cũ đó" Lời trong Kinh Thánh nè: 22 Vì thế, Đức Chúa Jêsus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một cái giao ước rất tôn trọng hơn cái trước.,.. 13 Gọi ước đó là ước mới, thì đã xưng ước trước là cũ; vả, điều chi đã cũ đã già, thì gần tiêu mất đi." bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới ở trong Ngài,”.. “Hê-bơ-rơ 7:18

   18 Như vậy, điều răn trước kia vì không quyền không ích nên đã bị bỏ rồi;”
  • Elijah John Filomena Nguyen Pham Quoc Khanh này anh ơi, không hẳn mình muốn tranh luận hơn thua gì với bạn ấy đâu. Nhưng cứ để bạn Lua Non đi rêu rao cái tà thuyết đó khắp nơi sao? Những người như chúng ta thì chắc không " bị dụ" rồi, nhưng còn các tân tín hữu? Nguy hiểm lắm
  • Nguyen Pham Quoc Khanh Cai trang nay ten la j? CAU NGUYEN CHUNG...chinh vi hay nen cau nguyen va cau nguyen,DCT se jin ju moi mieng cua moi ng va se lam nhung dieu Ngai muon,Ngai cho phep nhung dieu do xay ra va se co nguoi duoc sanh ra de lam nhung dieu do...
  • Lua Non Cầu nguyện chung thì tốt nhưng tại sao lại chưng bài cầu nguyện chung nhạo báng Đấng Christ, lúc trước Chúa chưa mở mắt còn bây gời nếu biết mà cứ dắt người khác nhạo báng Đấng Christ thì vô đạo đức lắm.
  • Elijah John Filomena to Lua Non: theo chúng tôi đây là bài cầu nguyện chung Đấng Christ dạy Hội Thánh của Ngài. bạn không thích dùng thì cứ việc đi ra chỗ khác, cầu xin Chúa cảnh tỉnh bạn khỏi nẻo sai lầm. Amen
  • Nguyen Pham Quoc Khanh Lua Non toi co nhao bang Chua hay kg Chua biet ro dieu do,con ai co long nhu the nao thi sau nay ngay gap Chua tu tra loi cau do voi Ngai.
  • Lua Non Ở trên đã trả lời rồi bài cầu nguyện chung dạy người Do Thái chớ không phải dạy người Cơ Đốc.
  • Elijah John Filomena Mà theo chúng tôi là dạy người Cơ Đốc đấy, bạn phản biện được thì phản biện đi. Phần tôi, tôi không muốn tranh luận với bạn nữa vì có người anh em đã góp ý và tôi cũng thấy việc này không tốt cho tôi. Thôi chào bạn, xin Chúa gìn giữ bạn. Amen
  • Lua Non Bài cầu nguyện chung được ban hành khi nào ai học luật thì xem xét sự kiện được ban hành và kết thúc rất quan trong đó, sự kiện kết thúc bài cầu nguyện chung ấy là Chúa phán qua Giăng 19: 30 ở trên nhé. và sự kiện nói về sự kết thúc ấy Mat 5: 18.